Noisy factory อย่าให้ปัญหาโรงงานเสียงดัง เป็นตัวถ่วงธุรกิจ

โรงงานที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงานอยู่ตลอดเวลา ปัญหาเสียงดังจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การปล่อยให้ โรงงานเสียงดัง โดยที่ไม่มีการป้องกันแก้ไข ไม่สร้างห้องเก็บเสียง ไม่มีการติดแผ่นกันเสียง หรือทำระบบกันเสียงเพื่อลดเสียงดังให้เบาลง ก็อาจส่งผลเสียร้ายแรงกระทบต่อธุรกิจได้ และสร้างปัญหาตามมากระทบต่อธุรกิจอย่างแน่นอน มีลูกค้าหลายเคสเข้ามาปรึกษาเรา กับปัญหาการทำงานเสียงดัง เครื่องจักรเสียงดังจนรบกวน เสียงดังเกินมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด อยากแก้ไขปัญหาในการทำงานเกิดเสียงดัง มีการแก้ปัญหาหลายวิธีแต่ยังไม่สามารถป้องกันเสียงได้จริงต้องกลับมาแก้ไขปัญหาซ้ำ แล้วจะแก้ไขอย่างไรให้จบ มาติดตามกัน Noisy factory อย่าให้ปัญหาโรงงานเสียงดัง เป็นตัวถ่วงธุรกิจ

เครื่องจักรเสียงดัง โรงงานเสียงดังถ่วงธุรกิจอย่างไร

 • ถูกตรวจสอบว่าเป็นโรงงานผิดกฎหมาย ตามกฎหมายแล้ว ในการประกอบธุรกิจ การทำโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดเสียงดังเกิน85 เดซิเบล ซึ่งหากไม่ได้มีการควบคุมป้องกันแก้ไข ปล่อยให้เสียงดังภายในบริเวณโรงงานสูงเกิดมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ก็จะถือว่าทำผิดกฎหมาย ที่อาจถูกปรับ หรือถึงขั้นถูกสั่งพักกิจการช่วยคราวได้ โดยหากชะล่าใจปล่อยให้ถูกตรวจสอบแล้วถูกพักกิจการ จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไม่อาจประเมินมูลค่าได้เลยทีเดียว
 • เสียภาพลักษณ์ โรงงานต้องมีลูกค้าคนสำคัญมาเยี่ยมชมหากเสียงดังจนรบกวนการทำงานและสร้างความรำคาญให้ลูกค้า ไม่เป็นมืออาชีพ คือหนึ่งเหตุผลที่ลูกค้าจะตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการอย่างแน่นอน และเมื่อกฎหมายกำหนดให้มีระดับเสียงมาตรฐานที่โรงงานต้องควบคุมให้ได้ แต่หากโรงงานเพิกเฉย ปล่อยให้เสียงดังทะลุออกไปรบกวนชุมชนภายนอก ปัญหาที่ใหญ่ตามมาก็คือ ผู้คนในชุมชนอาจลุกฮือขึ้นมาเรียกร้อง ประท้วงการดำเนินกิจการของโรงงานได้เนื่องจากเสียงดังจากโรงงานรบกวนความสงบสุขในการอยู่อาศัย โดยหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริง ไม่เพียงภาพลักษณ์ของโรงงานจะเสียหายแล้ว อาจนำไปสู่การถูกฟ้องร้องเรื่องการทำผิดกฎหมายการควบคุมเสียงดังภายในโรงงานตามมาได้
 • พนักงานทำงานผิดพลาดจนเกิดความเสียหาย เสียงดังภายในโรงงานนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงงาน ซึ่งการที่กฎหมายควบคุมเอาไว้ไม่ให้เสียงดังเกิน85 เดซิเบลก็เพราะ เสียงดังอาจทำอันตรายต่อร่างกาย และจิตใจของพนักงานได้ ซึ่งหากพนักงานเกิดบาดเจ็บ หรือมีปัญหาทางร่างกายขึ้นมาเนื่องจากเสียงดังในโรงงานล่ะก็ บริษัทจำเป็นต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา และยังเสี่ยงถูกฟ้องร้องตามมาได้ด้วย ในขณะเดียวกัน พนักงานที่ถูกเสียงดังรบกวนเล่นงาน ก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่น้อยลง อาจเกิดผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อผลประการได้

กำหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการต่างๆ

กรมแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการต่างๆ เอาไว้ เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้าง โดยมีสาระสำคัญที่เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายต้องทราบ ดังต่อไปนี้

 • ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ลูกจ้างต้องทำงานในจุดกำเนิดเสียงติดต่อกันเป็นเวลา ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ระดับเสียงในจุดกำเนิดต้องได้รับการควบคุมไม่ให้เกิน 91 เดซิเบล
 • ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ลูกจ้างต้องทำงานในจุดกำเนิดเสียงติดต่อกันเป็นเวลา 7-8 ชั่วโมงต่อวัน ระดับเสียงในจุดกำเนิดต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล
 • หากลูกจ้างต้องทำงานในจุดกำเนิดเสียงติดต่อกันเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ 8 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป ระดับเสียงในจุดกำเนิดเสียงต้องได้รับการควบคุมให้ไม่เกิน 80 เดซิเบล
 • ห้ามลูกจ้างทำงานภายในบริเวณจุดกำเนิดเสียงที่มีระดับความดังของเสียง เกิน 140 เดซิเบลเด็ดขาด โดยผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดการ กำกับ และดูแลควบคุมระดับของเสียงให้ได้ตามข้อกำหนด ถึงจะสามารถให้ลูกจ้างทำงานได้

ห้องเก็บเสียง แก้ปัญหาโรงงานเสียงดัง ต้องเริ่มต้นอย่างไร

 • สำรวจพื้นที่หาแหล่งของปัญหา ทีมงานวิศวกรเข้าไปสำรวจพื้นที่โดยรอบพบว่าระยะห่างระหว่างชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานเท่าไหร่
 • ทำการวัดเสียงภายในและภายนอกโรงงาน ว่าเสียงดังในแต่ละช่วงเวลากี่ เดซิเบล
 • วิเคราะห์ปัญหาโดยการหาแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งจากการเข้าไปสำรวจพบเกิดจากเครื่องปั๊มโลหะ
 • ป้องกันและลดเสียงลงโดยให้เสียงที่วัดได้ภายในโรงงาน ไม่เกินเกณฑ์ 85 dBA ทางทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติก ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยรวม การติดตั้งวัสดุอะคูสติกสำหรับดูดซับเสียงบริเวณด้านในโรงงานทั้งบริเวณผนังและฝ้าเพดาน เพื่อลดเสียงจากเครื่องจักร

Noisy factory อย่าให้ปัญหาโรงงานเสียงดัง เป็นตัวถ่วงธุรกิจ  การปล่อยให้โรงงานเสียงดัง คือความประมาทที่อาจส่งผลเสียต่อการประกอบธุรกิจอย่างมากในภายหลัง ดังนั้น สำหรับผู้ประกอบการโรงงานแล้ว การให้ความสำคัญกับการติดตั้งแผ่นกันเสียง สร้างห้องเก็บเสียงเครื่องจักร ที่เป็นต้นกำเนิดเสียงดังภายในโรงงาน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะทำให้โรงงานปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ก่อความรำคาญให้กับชุมชน และทำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพด้วย ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง จบปัญหาในคราวเดียวประหยัดระยะยาว ทั้งงบประมาณทั้งเวลา

Source :  https://www.acousticexpert.co/acoustic-problem/2150/, https://www.scgbuildingmaterials.com/th/ideas/tips-and-tricks