Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

Home/2019/กรกฎาคม

อยากสร้างโรงงาน “ฐานราก” ต้องให้ความสำคัญแค่ไหน

ฐานราก คือ ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงสร้างของงานก่อสร้างที่แข็งแรง เป็นส่วนประกอบที่รับน้ำหนักของโครงสร้างคลังสินค้า แล้วถ่ายลงมายังเสาผ่านฐานรากและลงสู่พื้นดิน ฐานรากโรงงาน [...]

สร้างคลังสินค้า – ในนิคมอุตสาหกรรม vs ภายนอก แบบไหนดีกว่ากัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสร้างคลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม เพราะมีปัจจัยสนับสนุนธุรกิจหลายประการ เช่น แหล่งวัตถุดิบ (Resources), แหล่งแรงงาน (Labour), ที่ตั้งของตลาด [...]

โครการ งานประตูและกระจกเก็บเสียง KIS International School

โครการ งานประตูและกระจกเก็บเสียง KIS International School ชื่อโครงการ : โครงการ ประตูกันเสียงและกระจกกันเสียง [...]

Go to Top