โครการ งานประตูและกระจกเก็บเสียง KIS International School

ชื่อโครงการ : โครงการ ประตูกันเสียงและกระจกกันเสียง KIS International School.
สถานที่ : 999/123-124 ถนน ประชาอุทิศ แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310.
เจ้าของโครงการ : Sasivimaon  Puchongsopaphun
เปอร์เซ็นงานสะสม : 100%