สถานที่ : จ.กาฬสินธุ์
วันเริ่มงาน : 22 ก.พ. 2562
เปอร์เซ็นงานสะสม : 100 %