สถานที่ : 632 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ 10280

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียด : รีโนเวทห้องประชุม

บริษัท ซันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 4 บริษัท ซันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1 บริษัท ซันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2 บริษัท ซันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 3