อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

บริษัท เน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน [...]

2019-11-21T14:40:08+07:00กันยายน 25th, 2019|

คุยกับสถาปนิค – อยากสร้างคลังสินค้า มาตรฐานแสงสว่าง ความเข้มแสงควรเท่าไหร่

มาตรฐานแสงสว่าง ในโรงงาน และ คลังสินค้า ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งเรื่องความเข้มแสง การควบคุมแสง ทิศทางของแสง [...]

2019-09-21T00:15:16+07:00กันยายน 21st, 2019|

คุยกับสถาปนิค – พรบ. ควบคุมอาคาร ผู้ประกอบการควรรู้ ก่อนสร้างคลังสินค้า และ โรงงาน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ก่อนสร้างโรงงาน หรือ คลังสินค้า เพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้าง ให้โรงงานแต่ละประเภท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 [...]

2019-09-20T23:36:06+07:00กันยายน 20th, 2019|

คุยกับสถาปนิค – แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงงาน และ คลังสินค้า

เพลิงไหม้ในอาคาร คลังสินค้า โรงงาน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อย เพลิงไหม้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงงาน และ [...]

2019-09-20T14:50:11+07:00กันยายน 20th, 2019|
Go to Top