ชื่อโครงการ : โครการห้องเก็บเสียง CSA Room Factory 9
สถานที่ : จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เปอร์เซ็นงานสะสม : 100%