มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีไฟในการสร้างสรรผลงาน เรามีรูปแบบการทำงานที่ทันสมัยหลากหลายสอดคล้องกับทุกไลฟ์สไตล์ บรรยากาศการทำงานสนุก อบอุ่น โอกาสและความท้าทายเปิดรอผู้ที่มีศักยภาพพร้อม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
วิศวกรโยธาและงานสถาปัตย 1 อัตรา

 
 

คุณสมบัติ
 • ผ่านงานหมู่บ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 3 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • จบวิศวกรรมโยธาเท่านั้น
 • สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
 • สามารถวางแผนงานและควบคุมงานได้
รายละเอียดของงาน
 • ควบคุมงานให้ได้ตามแผน
โฟร์แมน 1 อัตรา

 
 

คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
 • สามารถวางแผนงานและควบคุมงานได้
 • สามารถควบคุมงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ได้
จัดซื้อ 1 อัตรา

 
 

ลักษณะการทำงานเจรจาต่อรอง ,เปิดเอกสารPO , จัดทำรายงานสรุปในส่วนจัดซื้อและติดตามวัสดุเข้าไซต์งาน

 คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 3 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
เขียนแบบ 1 อัตรา

 
 

ลักษณะการทำงาน สามารถเขียนแบบงานโครงสร้าง งานสภาปัตย์ได้ ถ้าสามารถเขียนแบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad,Ms Office ได้อย่างดี

สวัสดิการพนักงาน

 • หยุดตามเทศกาลปีปฏิทินขั้นต่ำ 13 วัน

 • ลาพักร้อนปีละ 6 วัน
 • ประกันสังคมตามกฎหมาย
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ทริปท่องเที่ยวประจำปี ภายในประเทศ
 • ทริปท่องเที่ยวประจำปี ต่างประเทศ
 • เงินช่วยการศึกษาบุตร
 • ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เงินช่วยเหลือตามวาระต่าง ๆ
 • กระเช้าเยี่ยมเมื่อป่วยนอนโรงพยาบาล
 • ค่าเบี้ยงเลี้ยง ต่างจังหวัด
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • ค่าจ้าง 1 แรง วันหยุดธรรมดา
 • ค่าจ้าง 2 แรง วันหยุดนักขัติฤกษ์
 • ค่าเบี้ยขยัน
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล ส่ง resume มาที่ rapeepan@nextplus.co.th เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6398 #121

 คุณภาพของงาน คือบริการของเรา
“QUALITY OF SERVICE IS OUR COMMITMENT”

ติดต่อทีมงาน