Loading...
หน้าหลัก2021-02-01T10:29:11+07:00

คุณภาพ

ทุกโครงการมีการตรวจสอบวัดผล ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด  QA QC ภายในก่อนการส่งมอบงาน เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด มีทีมสถาปนิกและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาควบคุมงานทุกขั้นตอน

ระยะเวลา

ทีมสถาปนิกและวิศวกรของเราวางแผนงานให้ลูกค้า ควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด One Stop Service ดำเนินงานให้ครบจบในที่เดียว สะดวก รวดเร็ว ส่งมอบงานตรงเวลา  และพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

งบประมาณ

เราสามารถดำเนินงานตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการได้ ทีมสถาปนิกและวิศวกรของเราสามารถวางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่ละส่วนให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด ดูแลควบคุมให้งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างงบไม่บานปลายทุกขั้นตอน

บริการของเรา

คล้งสินค้าและโรงงาน

อ่านต่อ

สตูดิโอและห้องเก็บเสียง

อ่านต่อ

ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

อ่านต่อ

อาคารและที่พักอาศัย

อ่านต่อ

ผลงานบริษัท

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขอขอบคุณทุกองค์กรที่ไว้วางใจในศักยภาพของเรา ทำให้วันนี้เรามีผลงานมากมายที่การันตีคุณภาพและการบริการของเรา


nextplus iso

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)
แสดงถึงความพร้อมของระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีการวัดผลตรวจสอบ และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความ

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง, นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 7 , ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ ประธานสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของอาเซียน มาเล่าเรื่องราวและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอุโมงค์ใต้ดินเพื่อการคมนาคมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งแก้ไขการจราจรให้กับกรุงเทพฯและกลายเป็นอุโมงค์สำหรับรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT ในปัจจุบัน อีกทั้งยังให้ข้อคิด แรงบันดาลใจ สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ๆ การพัฒนาศักยภาพ และความรู้ ให้ทัดเทียบนานาชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายในมาให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบภายในโรงงานและอาคารคลังสินค้าต่างๆ ตั้งแต่การคิดวางแผน ออกแบบร่วมกับวิศวกรและสถาปนิก ว่าทำอย่างไรให้งานออกมาสวยงามและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และที่สำคัญอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ ที่ปรึกษาการออกแบบภายใน: คุณกรานต์ โฆษิตรัตน์

บทความจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง


ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 : 88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 : 02-138-6399
 : 02-138-6398
 : info@nextplus.co.th
: www.facebook.com/nextplus.engineering
: @nextplus

Go to Top