Soundproof room อยากมีห้องเก็บเสียงดีๆ ไม่ยากอย่างที่คิด

ห้องเก็บเสียงมีวัตถุประสงค์เพื่อกันเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ภายในห้อง ไม่ให้ส่งเสียงดังทะลุผ่านออกมานอกห้องหรือมีเสียงดังผ่านผนังห้องออกมาให้น้อยที่สุด ปัจจุบันห้องเก็บเสียงที่เรารู้จักหรือพบเห็นกันมากได้แก่ ห้องเก็บเสียงโฮมเธียเตอร์, ห้องซ้อมดนตรี, ห้องทำงาน,ห้องเรียนออนไลน์,สตูดิโอ,และห้องเก็บเสียงเครื่องจักรต่างๆ อาทิเช่น ห้องเก็บเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ห้องเก็บเสียงเครื่องเติมอากาศ,ห้องเก็บเสียงเครื่องอัด,ห้องเก็บเสียงเครื่องบดย่อย,การสร้างห้องเก็บเสียงแน่นอนต้องตอบโจทย์ แก้ปัญหาด้านเสียงได้จริง สำหรับลูกค้าของเราที่เจอปัญหารบกวนไม่ว่าจากเพื่อนบ้าน สิ่งแวดล้อม  หรือเสียงที่เกิดจากภายในบ้านหรือโรงงานเองนั้น สร้างปัญหา และต้องการแก้ไขป้องกันได้อย่างแท้จริง แล้วห้องเก็บเสียงที่ดีมีคุณภาพ นั้นต้องทำอย่างไร  เรื่องไหนที่ไม่ควรมองข้าม Soundproof room อยากมีห้องเก็บเสียงดีๆ ไม่ยากอย่างที่คิด

เข้าใจเรื่องที่มาของเสียง สร้างห้องเก็บเสียงได้ตรงจุด

 • การที่เสียงดังจากภายนอกทะลุเข้ามาในบ้านเราได้ และเสียงจากห้องของเราดังเล็ดรอดออกไปภายนอกได้ เป็นเพราะคุณสมบัติของเสียงที่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางได้ ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือว่าอากาศ นั่นหมายความว่า ถ้าโครงสร้างผนังบ้านเราไม่หนาแน่นพอ ถ้าช่องประตู หน้าต่างของเรามีขนาดใหญ่เกินไป ถ้าการวางผังโครงสร้างช่องแอร์ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ ก็มีโอกาสสูงมากที่“เสียง” จะเดินทางทะลุไปมาเข้าออกบ้านของเราได้อย่างอิสระ และสร้างความรบกวนใจจนเราไม่มีความสุข ซึ่งเมื่อเราเข้าใจหลังการของการเดินทางของเสียงแล้ว ก็จะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่ว่า ต้องหาวัสดุพิเศษที่มีความหนาแน่น มีคุณสมบัติไม่ยอมให้เสียงผ่านง่าย มาต่อเติมปิดกั้นบริเวณที่เสียงเดินทางผ่านให้ดี ซึ่งยิ่งเราใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากเท่าไร ติดได้ครบถ้วนทุกบริเวณที่เสียงจะเข้าออกได้มากเท่าไร ห้องของเราก็จะเก็บเสียง และกันเสียงรบกวนได้มากเท่านั้น
 • ป้องกันเสียงไม่พอ ต้องควบคุมเสียงในห้องด้วย หลักการข้อต่อมาเป็นสิ่งที่หลายๆ คนมองข้าม เพราะส่วนใหญ่กับคำว่า“ห้องเก็บเสียง” ก็มักจะโฟกัสแค่เฉพาะเรื่องของเสียงดังจากภายนอกเข้ามาในห้อง และเสียงดังจากในห้องทะลุออกไปด้านนอก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ห้องเก็บเสียงจะไม่สามารถเป็นห้องที่ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพจริงๆ เลย ถ้าไม่สามารถควบคุมเสียงภายในห้องได้ดี เพราะอย่าลืมว่า เราไม่ได้ต้องการแค่ “ห้องเงียบ” แต่เราต้องการห้องที่ทำให้เราทำกิจกรรม ดูหนัง ฟังเพลง ทำงาน อัดวีดีโอ ประชุม ฯลฯ ได้อย่างราบรื่น เสียงดี และไร้เสียงรบกวนด้วย ดังนั้น ในการทำห้องเก็บเสียง จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ควบคุมเสียงก้องเสียงสะท้อนได้ดีเข้าช่วยด้วย ไม่เช่นนั้น เสียงที่เกิดขึ้นภายในห้อง แม้จะไม่ดังออกไป แต่ก็จะดังก้อง สะท้อน อื้ออึงอยู่ในห้อง จนทำให้เรามีปัญหาได้เช่นกัน

เข้าใจเรื่องวัสดุ ความต่างของ แผ่นซับเสียง กับ แผ่นกั้นเสียง

แน่นอนว่าวัสดุในตลาดมีมากมายหลายยี่ห้อ ทำไมลูกค้าต้องรู้ เพื่อที่จะได้สื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจจุด และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง แผ่นซับเสียงกับแผ่นกั้นเสียงต่างกันอย่างไร? สำหรับสองวัสดุในงานออกแบบ ถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับด้านเสียงทั้งคู่ แต่คุณสมบัติของวัสดุมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งวัสดุที่ใช้และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

 • แผ่นซับเสียงคืออะไร แผ่นซับเสียง คือ แผ่นที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับเสียง (Sound Absorption) ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณที่ติดตั้ง โดยแผ่นซับเสียง ทำมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติซับเสียงอย่าง เส้นใยแก้ว ใยหิน ฟองน้ำและโฟม หน้าที่ของอุปกรณ์ชนิดคือ ดูดซับเสียงที่มาตกกระทบบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ
  • แผ่นซับเสียงใช้งานอย่างไรแผ่นซับเสียงจะถูกนำไปใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการลดเสียงก้องเสียงสะท้อน ผ่านการดูดซับเสียง อย่างห้องอัดเสียงหรือห้องประชุม ที่ต้องอาศัยการออกแบบเพื่อควบคุมเสียงให้ไปเป็นตามค่าอะคูสติก โดยแผ่นซับเสียงมักถูกติดตั้งบริเวณผนังและเพดานห้อง ซึ่งสามารถดูประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของวัสดุที่ได้จากค่า Sound Absorption Coefficient (SAC)  ค่าสัมประสิทธิการดูดซับเสียง สำหรับค่า SAC เป็นค่าที่แสดงความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุ โดยวัดค่าจากสัดส่วนของพลังงานเสียงที่ถูกดูดซับเมื่อกระทบกับพื้นผิว โดยเปรียบเทียบจากค่าพลังเสียงของแหล่งกำเนิด ยกตัวอย่างเช่น วัสดุชนิดหนึ่งมีค่าซับเสียงหรือ SAC ที่ 70 หมายความว่า ค่าเสียง 70% ถูกดูดซับไว้ในวัสดุนี้ และจะสะท้อนเสียง 30% ออกมายังภายนอก เป็นต้น
  • แผ่นกั้นเสียงคืออะไร แผ่นกั้นเสียงหรือฉนวนกั้นเสียง คือ วัสดุที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเสียงทั้งจากภายในและภายนอก โดยวัสดุที่ใช้จะเหมือนกันกับแผ่นซับเสียง แต่แตกต่างกันตรงที่วัสดุที่ห่อหุ้ม รวมถึงรูปแบบและความหนาแน่น หน้าที่ของแผ่นกั้นเสียงคือ ควบคุมไม่ให้เสียงจากในห้องรบกวนด้านนอก และไม่ให้เสียงด้านนอกรบกวนด้านในห้อง
   • แผ่นกั้นเสียงใช้งานอย่างไร สำหรับการใช้งานของแผ่นกั้นเสียงถูกนำไปใช้ในห้องที่ต้องการควบคุมบรรยากาศโดยรอบพื้นที่ อย่างห้องประชุมหรือห้องอัดเสียง ที่ไม่ต้องการให้เสียงไปรบกวนทั้งภายในและภายนอกห้อง โดยในการติดตั้งแผ่นกั้นเสียงจะถูกติดตั้งไปกับโครงสร้างของห้อง โดยติดด้านในผนังห้องหรือติดในโครงผนังเบา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงที่ดียิ่งขึ้นตามค่าการส่งผ่านของเสียง หรือ Sound Transmission Loss (STL) ค่าการส่งผ่านของเสียง เป็นหลักการลดพลังงานเสียง ที่ส่งต่อจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง โดยใช้วัสดุเพื่อป้องกันเสียงที่เดินทางผ่านอากาศ (Airborne Sound) ในการกั้นเสียงไม่ให้เดินทางได้ ซึ่งค่า STL เป็นตัวชี้วัดว่าพื้นที่ดังกล่าวยอมให้เสียงเดินทางผ่านมากน้อยแค่ไหน การวัดค่าส่งผ่านของเสียงจะวัดโดยหลัก Transmission Loss (TL) จากหลายย่านความถี่เสียง ซึ่งจะวัดแยกในแต่ละความถี่ โดยมีหน่วยการวัดเป็น dB (เดซิเบล) จากนั้นจึงนำค่า TL ในแต่ละย่านความถี่เสียง มาเกลี่ยกับเส้น STC Contour เพื่อที่จะได้ค่า STC (Sound Transmission Class) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการกั้นเสียงของผนัง

เปรียบเทียบแผ่นซับเสียงกับแผ่นกั้นเสียง

ความแตกต่างระหว่างแผ่นซับเสียงกับแผ่นกั้นเสียง เริ่มตั้งแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานไปจนถึงลักษณะการติดตั้ง โดยแผ่นซับเสียงมีวัตถุประสงค์ในการดูดซับเสียง เพื่อไม่ให้เสียงภายในห้องก้องหรือสะท้อน ส่วนแผ่นกั้นเสียงมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเสียงไม่ให้เสียงไปรบกวนบริเวณโดยรอบ ทั้งจากภายในและภายนอกห้อง

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ทั้งสองชนิดจะมีวัตถุประสงค์ที่ใช้งานแตกต่างกัน แต่ในด้านการออกแบบสามารถใช้งานอุปกรณ์ทั้งสองได้พร้อมกัน เนื่องจากคุณสมบัติของทั้งคู่ต่างตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกัน โดยงานออกแบบที่นิยมใช้งานแผ่นซับเสียงกับแผ่นกั้นเสียงมีดังนี้

 • ห้องประชุมใช้งานแผ่นซับเสียงและแผ่นกั้นเสียง เพื่อช่วยในด้านการออกแบบให้เป็นตามค่าอะคูสติกส์ ซึ่งห้องประชุมเป็นห้องที่มีความละเอียดอ่อนด้านเสียง เช่น การป้องกันเสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนการประชุม หรือ การซับเสียงเพื่อลดเสียงก้องขณะประชุม เป็นต้น
 • ห้องอัดเสียงสำหรับห้องนี้เสียงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้นจึงต้องป้องกันความผิดพลาดด้านเสียงให้มากที่สุด ซึ่งทั้งแผ่นซับเสียงและแผ่นกั้นเสียง เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยตอบสนองวัตถุประสงค์ของห้องอัดเสียงได้
 • ห้องเรียนเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีปัญหาด้านเสียงนัก แต่ทั้งนี้ห้องเรียนก็จำเป็นต้องติดตั้งแผ่นกั้นเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนภายในห้องและไม่ให้เสียงภายในห้องออกไปรบกวนห้องเรียนอื่น

Soundproof room อยากมีห้องเก็บเสียงดีๆ ไม่ยากอย่างที่คิด ปัญหาเรื่องเสียงไม่ควรมองข้าม และไม่ควรรีรอ ผลกระทบที่ตามมาอาจทำให้เสียงทั้งเวลาและเงิน อยากทำห้องเก็บเสียง การเข้าใจเรื่องวัสดุเข้าใจเรื่องที่มาของเสียงสำคัญต่อลูกค้า เพื่อที่จะได้ห้องเก็บเสียงที่ดีตรงใจมากที่สุด การรู้เขารู้เรานั้นรบกี่ร้อยครั้งก็ชนะนั้นเอง ที่สำคัญการเลือกผู้เชี่ยวชาญในการเข้าไปแก้ไขปัญหาเสียงที่ลูกค้าพบเจอนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ในทุกขั้นตอนของการทำงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีการวัดค่าเสียงในพื้นที่ พร้อมกับใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าอย่างแท้จริง มีผลงานการันตี มีทีมงานที่มีคุณภาพ