โครงการ ก่อสร้างคลังสินค้า บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (โครงการ C ขนาด 7,600 ตร.ม.)

สถานที่ : อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
วันเริ่มงาน : 1 ธ.ค. 2561
เปอร์เซ็นงานสะสม : 100 %