คำถามที่พบบ่อย FAQ

หมวดงานออกแบบและขออนุญาติ

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของเรารับงานออกแบบ เรามีทีมงานที่มาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบครันไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างและงานระบบ ครบวงจร

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แตกต่างเคสกันไป หากออกแบบโมเดล 3 มิติทางบริษัทก็มีบริการให้ลูกค้าที่สนใจจะร่วมงานกับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนแบบสำหรับการใช้ขออนุญาตและรายการคำนวณที่มีวิศวกรเซ็นต์รับรองการออกแบบนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3% ของมูลค่าการก่อสร้างงานนั้นๆ และถ้าก่อสร้างกับเราค่าออกแบบจะถูกนำมาเป็นส่วนลดค่าก่อสร้าง ครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างนั้น เราสามารถเข้าไปติดต่อกับทางหน่วยงานราช การปกครองตามท้องถื่นนั้นๆเพื่อยื่นแบบให้กับทางหน่วยงานราชการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างได้ และออกใบอนุญาตก่อสร้างให้

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ของเราสามารถออกสำรวจพื้นที่ของลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อนำมาใช้ต่อยอดในการออกแบบวางผังอาคารต่อไป

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร สองด้าน ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขต ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร สองด้าน ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวนสองด้านโดยผนังอาคารทั้งสองด้านนี้ให้ทำ เป็นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีต ยกเว้นประตูหนีไฟ ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตรทุกด้าน

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมี ที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตรทุกด้าน

การสร้างอาคารแต่ละประเภทอาจมีข้อบังคับที่ต่างกันไปครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของเราสามารถดำเนินโครงการในรูปแบบ turn key จบในที่เดียวได้เลยครับ โดยที่จะสะดวกสำหรับลูกค้ามากๆ ประหยัดเวลา และไม่ต้องปวดหัวกับการประสานงานหลายที่เพราะเราดูแลให้ทั้งหมดจนส่งมอบงานครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

 • พรบ. ควบคุมอาคาร
 • พรบ.โรงงาน (พ.ศ.2535)
 • พรบ. เครื่องจักร
 • พรบ. วัตถุอันตราย ฯลฯ

ข้อมูลด้านกฏหมายค่อยข้างเยอะมากครับ ต้องลงรายละเอียด สามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษากับเราได้โดยตรงครับ เรามีทีมงานที่มีความรู้เฉพาะทางพร้อมดูแลลูกค้าตลอดครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบปรับอากาศ, ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และมีระบบอื่นๆ ตามความต้องการในการใช้งานเฉพาะด้าน

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

365 วัน โดยหากระยะเวลาการก่อสร้างนานกว่า 365 วัน ก็สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตได้จากหน่วยงานที่เราไปขออนุญาต ครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

หลักฐานยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน
1. กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)
2. เอกสารแปลนบ้าน แบบบ้าน และรายละเอียดการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานมีสถาปนิกและวิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ(กรณีที่ไม่มีสถาปนิกสามารถขอแบบบ้านมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆได้)
3. หนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน ผู้ควบคุมและเอกสารจากวิศวกรงานก่อสร้าง
4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้างหรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ที่ดินผืนนั้น หรือกรณีเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้านจะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของด้วย
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเองจะต้องมีหนังสือแสดงการมอบอำนาจให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจำนวนชุดของเอกสารจะต้องสอบถามข้อมูลอัพเดตจากสำนักงานเขตท้องถิ่นที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

หากที่ดินของท่านอยู่ในพื้นที่สีม่วงตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศไว้ก็สามารถสร้างได้(พื้นที่สีม่วงคือพื้นที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและพักสินค้าได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ที่ดินสำหรับการทำอุตสาหกรรมและที่ดินสำหรับนิคมอุตสาหกรรมครับ เพราะฉะนั้นหากอยากทราบว่าพื้นที่สามารถสร้างได้หรือไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.areaguru.net/cityplan.php)

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

 

หมวดงานโครงสร้าง

หากเราทราบว่าสินค้าที่เราจะเก็บนั้นคืออะไร น้ำหนักเทกองหรือต่อหนึ่งพาเลทเท่าไหร่ก็จะสามารถออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดการก่อสร้างที่เกินงบประมาณหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นได้ โดยน้ำหนักเริ่มต้นที่จะออกแบบส่วนใหญ่คือ 500 กก./ตร.ม จนถึง 5,000 กก./ตร.ม

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

เริ่มต้นที่ 4,xxx/ตารางเมตร จะประเมินตามความต้องการจริงในทุกๆ โครงการ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

จะทราบรายละเอียดได้ต้องทำและลงไปสำรวจพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลระดับพื้นดินในพื้นที่ที่จะถมดินก่อน เพื่อนำมาใช้ในการคำนวนปริมาณดินถม และราคาจะต่างกันไปตามพื้นที่เช่น ในเมืองจะแพงกว่านอกเมืองเป็นต้น

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ขึ้นอยู่กับสถานชั้นดินของในแต่ละพื้นที่บางพื้นที่ดินแข็งมากก็ตอกไม่ลึกมาก บางพื้นที่ดินอ่อนต้องตอกยาวลงไปถึงชั้นดินที่สามารถรับแรงกดที่เราต้องการได้ ต้องตรวจสอบดินในแต่ละพื้นที่เพื่อคำนวนความยาวเข็มอีกครั้ง

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ในงานก่อสร้างทางวิศวกรรมนั้นโครงสร้างหลักส่วนใหญ่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปก็หลีกหนี้ไม่พ้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโรงสร้างเหล็ก โครงสร้างทั้งสองอย่างนี้ก็มีข้อดีแล้วข้อเสียแตกต่างกันไป เช่น โครงสร้าง คสล เมื่อเทียบกับงานโครงสร้างเหล็กแล้วมีราคาที่ถูกกว่า แต่ระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงสร้าง คสล นั้นก็มากกว่าของโครงสร้างเหล็ก ในเรื่องของการดูแลรักษา อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กค่อนข้างที่จะซ่อมแซมและดูแลรักษาได้ง่ายกว่าโครงสร้างเหล็ก

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

สามารถสูงเท่าที่ลูกค้าต้องการใช้งานได้เลย ทางเราสามารถออกแบบและแนะนำตามความเหมาะสมกับการใช้งานให้ได้ครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

โครงสร้างแบบสำเร็จรูป ประกอบชิ้นส่วนโดยระบบ Bolt&Nut ต่างจากโครงสร้างเหล็ก งานเชื่อมประกอบเหล็ก Fabrication

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร โครงสร้าง รูปแบบ และสภาพอากาศในการดำเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

เกี่ยวข้องกันครับ เนื่องจากแรงลมนั้นมีผลกับตัวอาคารตามความสูงต่างๆขึ้นไป ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างของโกดังจึงจะต้องสามารถต้านทานแรงลมที่จะมาปะทะกับอาคารได้ด้วย

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

 

หมวดงานสถาปัตยกรรม

หลายแบบ เช่น ผนังเมทัลชีท, ผนัง sandwish panel, ผนังก่ออิฐ, ผนังเบา, แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

หลายแบบ ได้แก่ พื้นคอนกรีตขัดมัน, Floor hard, Epoxy, PU, พื้นเหล็ก ฯลฯ แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

รูปแบบหลังคาโกดังส่วนใหญ่ก็จะออกแบบเป็นทรงจั่วหรือทรงโค้งตามแต่ดีไซน์ความสวยงาม ส่วนวัสดุที่ใช่มุงหลังคาส่วนมากก็จะเป็นแผ่นเมทัลชีทติดฉนวนกันความร้อนหรือไม่ติดฉนวน

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ส่วนมากจะเป็นตระกูลสีน้ำมันที่ใช้ในงานเหล็ก มีตั้งแต่สีน้ำมันธรรมดาส่วนใหญ่ใช้สีกันไฟ (ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง) จนถึงสีน้ำมัน epoxy ที่เพื่อความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนมากขึ้น

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ประตูเหล็ก ไม่ว่าจะแบบม้วน แบบราง แบบสวิง

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

มีผลกับความร้อนอย่างมาก หากเราใช้แผ่นเมทัลชีทที่ไม่มีฉนวนกันความร้อน ภายในโกดังก็จะร้อนกว่าเมทัลชีทที่มีฉนวน และถ้าหากใส่แผ่น Skylight มากเกินไปก็จะทำให้ความร้อนสะสมมากขึ้นไปอีก

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

 • จำเป็นต้องมีให้เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่
 • จำนวนทางหนีไฟต้องมีอย่างน้อย 2 ทาง โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 60 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน
 • กรณีมีจำนวนคนในพื้นที่ใดหรือชั้นใดในอาคารนั้นๆ เกิน 500 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ต้องจัดเตรียมให้มีทางหนีไฟอย่างน้อย 3 ทาง
 • และหากจำนวนคนเกิน 1,000 คนขึ้นไปต้องจัดให้มีทางหนีไฟอย่างน้อย 4 ทาง
 • การเข้าสู่เส้นทางการทางหนีไฟต้องไม่ผ่านห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องส้วม ห้องนอนหรือบริเวณอื่นที่คล้ายคลึง รวมทั้งห้องหรือบริเวณอื่นที่อาจจะถูกล็อค
 • พื้นและผิวทางเดินอื่นในเส้นทางการทางหนีไฟและส่วนประกอบในทางเข้าทางหนีไฟและทางปล่อยออกต้องมีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ช่วยระบายความร้อนออกจากโกดัง เมื่อความร้อนลองตัวขึ้นสู้ด้านบนจะเกิดความร้อนสะสมที่บริเวณใต้หลังคา louver จึงช่วยให้อากาศภายนอกพาอากาศร้อนภายในออกไปตามลมธรรมชาติได้

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

วัสดุที่ช่วยให้พื้นแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานและสวยงามก็มีหลายวิธีเช่น การทำผิวพื้น floorhard การทำพื้น epoxy การทำพื้น pu โดยพื้นเหล่านี้สามรถเลือกสีสันได้ด้วย

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ถนนภายในจะมีพื้นผิวที่เรียบ ส่วนภายนอกจะเป็นผิวหยาบ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

 

หมวดงานระบบ

พื้นที่โดยรอบก็ควรมีรางระบายน้ำไปสู่รางระบายน้ำสาธารณะและติดตั้งรางน้ำฝนจากหลังคาของโกดังด้วย

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

โกดังต้องมีระบบ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบล่อฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ออกแบบให้มีแสงสว่างพอเพียงกันพื้นที่ใช้งานโดยเราสามารถติดแผ่นใสเผื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามายังพื้นที่ภายในได้เพื่อช่วยลดการเปิดใช้ไฟในเวลากลางวัน

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

เป็นระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)

 • ให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ(Smoke/Heat Detector) และอุปกรณ์แจ้งเตือน(Alarm Bell, StrobeLight)ครอบคลุมทั่วทั้งอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สามารถเป็นระบบ manual ได้
 • หากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจำ และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเก็บวัตถุไวไฟหรือติดไฟง่ายต้องมีระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ หรือก็คือต้องมีตู้ Fire Alarm Control Panel

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ควรมีและต้องมีการจัดเตรียมน้ำให้เพียงพอที่จะจ่ายให้อุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ระบบน้ำดับเพลิงประกอบไปด้วย ระบบท่อยืน, หัวจ่ายน้ำอัตโนมัติ และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับโรงงานที่สถานที่มี

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ระบบนิวเมติกหรือระบบลม (Pneumatic System) ระบบนิวเมติกหรือระบบลม (Pneumatic System) สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์ต่างๆในระบบนั้นก็คือ ลม เมื่อปั๊มลมได้อัดอากาศจนมีแรงดันมากตามความจุและความสามารถของอุปกรณ์แล้ว การเดินทางของลมจากปั๊มลมไปยัง จุดต่างๆที่ต้องการใช้แรงดันภายในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม และที่ต่างๆที่ต้องการใช้งาน นั่นคือ การจ่ายลมหรือกระจายแรงดัน (Pressure Distribution)

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ใช้ระบบสายล่อฟ้า แบบ Early Streamer Emission (ESE)

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

กล้องวงจรแบบมีสาย เลือกกล้องให้ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น ต้องการใช้ดูพฤติกรรมของคน โทรศัพท์ที่มีสายไว้คอยติดต่อประสานงาน

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

มีความจำเป็น เพราะในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบฯ แล้วแต่ประเภทอาคาร เช่น โกดังอาจจำเป็นน้อยกว่าโรงงาน, โรงแรมและโรงพยาบาล เพราะระบบไฟฟ้าสำรองสามารถทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในเวลาที่เกิดไฟดับหรือเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าผันผวนผิดปกติ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

 

หมวดงานอื่นๆ

 • ใช้ทุนน้อยกว่า
 • นำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ประหยัดค่าซ่อมบำรุง
 • มีเวลาให้ธุรกิจและตัวเองมากขึ้น
 • ง่ายและรวดเร็วในการโยกย้าย
 • มีทางเลือกที่มากกว่า
 • ใช้เวลาน้อยกว่าในการเริ่มต้นธุรกิจ
 • ทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่า
 • เพิ่มมูลค่าให้ที่ดิน

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ทุนก่อสร้างเริ่มต้น 4,xxx บาท/ตร.ม. โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า บริษัทสามารถดำเนินการต้องแต่ขั้นตอนออกแบบ ตลอดจนงานก่อสร้าง และส่งมอบงานให้ลูกค้าในเวลาที่รวดเร็ว

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

รับทำตั้งแต่ 500 ตารางเมตร จนถึง xx,xxx ตาราเมตร

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของเรารับงานรีโนเวท งานออกแบบ เรามีทีมงานที่มาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบครันไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างและงานระบบ ครบวงจร ดูแลดำเนินการก่อสร้าง สามารถทำงานได้ทุกประเภท ทุกขั้นตอน

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโครงการความต้องการและงบประมาณของลูกค้าครับ เรามีการบริการที่หลายหลายมากครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกคือ การถมแบบบดอัด โดยการเทดินและใช้รถบดดิน บดอัดทีละชั้น (ชั้นละ 30-50 ซม.) จนกระทั่งได้ระดับที่ต้องการ วิธีนี้จะทำให้ดินอัดแน่น ไม่ทรุดตัวง่าย ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือ การถมแบบไม่อัด เป็นการถมดินให้ได้ระดับความสูงที่ต้องการ แล้วบดอัดหน้าผิวดินเพียงรอบเดียว หากถมดินสูงตั้งแต่ 1 ม.ขึ้นไปไม่ควรใช้วิธีนี้เพราะจะมีโอกาสทรุดตัวมากในอนาคต ทั้งนี้ช่วงเวลาที่ควรถมดินคือ หน้าแล้ง (ธ.ค.-พ.ค.) เพราะทำงานสะดวก ได้ดินที่แน่นตัวและมีคุณภาพสูง หากถมดินในหน้าฝน ดินที่จะถมอาจจะไหลออก เกิดความสูญเสียในปริมาณมาก

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของเรารับประกันผลงานทั่วไป 1 ปี โดยนับตั้งแต่ได้ตรวจรับมอบงาน และรับมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของเราให้บริการทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัทมีการติดต่อกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารอื่นๆที่เข้าร่วมกับ สมาคมฯ ซึ่งสามารถดำเนินเรื่องให้ท่านได้ แต่ในกรณีเดียวกันถ้าท่าน ไม่สะดวกกับธนาคารที่ทางบริษัทฯ ติดต่อให้ทางบริษัทฯ ก็ยินดีที่ จะติดต่อกับธนาคารอื่น ตามความต้องการของท่านได้

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาของลูกค้าแต่ละรายที่มีกับบริษัทครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

มีงานก่อสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานรีโนเวท บ้าน โรงงาน โกดัง อาคาร ทุกชนิด งานสตูดิโอห้องเก็บเสียง งานระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารด้วยทีมงานมืออาชีพในทุกสายงานครับ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

 

แบบฟอร์มสอบถามเพิ่มเติม