ข่าวสารและกิจกรรม

NEWS & EVENT

ข่าวสารและกิจกรรม2019-08-04T22:40:17+07:00

บทความจากผู้เชี่ยวชาญ

บทความจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโรงงาน คลังสินค้า ตลอดจนสิ่งก่อสร้างหลากหลายประเภท

รายการรับเหมาหาเรื่อง

ติดตามรายการใหม่ ๆ ได้ที่ YouTube@Next Plus Engineering

Youtube วิดีโอของเรา

ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และงานพัสดุ และอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมโยธา ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและการก่อสร้าง มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างคสล. หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ตรวจสอบ ,ออกแบบ และเลือกผู้รับเหมาอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับการก่อสร้างคลังสินค้า

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้จัดการโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูแลการก่อสร้างโครงการคลังสินค้า บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด ทางลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าขนาด 3,000 ตร.ม. และมีความท้าทาย เรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่ 4-5 เมตร และการดำเนินงานตั้งแต่ออกแบบ ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างพร้อมงานระบบ ครบวงจร ใช่เวลาเพียง 120 วัน หรือ 4 เดือน

Youtube วิดีโอของเรา

วีดิโอสัมภาษณ์คุณศักดิ์ศิริ เลิศบรรลือชัย ผู้บริหาร บริษัท รุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร จำกัด จ.พะเยา ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกษตร และเคมีเกษตรรายใหญ่ของ จ.พะเยา ต้องการสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่ 3,300 ตร.ม.

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้จัดการโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูแลการก่อสร้างโครงการคลังสินค้า บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด ทางลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าขนาด 3,000 ตร.ม. และมีความท้าทาย เรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่ 4-5 เมตร และการดำเนินงานตั้งแต่ออกแบบ ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างพร้อมงานระบบ ครบวงจร ใช่เวลาเพียง 120 วัน หรือ 4 เดือน

Youtube วิดีโอของเรา

วีดิโอสัมภาษณ์คุณศักดิ์ศิริ เลิศบรรลือชัย ผู้บริหาร บริษัท รุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร จำกัด จ.พะเยา ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกษตร และเคมีเกษตรรายใหญ่ของ จ.พะเยา ต้องการสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่ 3,300 ตร.ม.

Share success case@Nextplus

วีดิโอแนะนำบริษัท Nextplus

กิจกรรม

Load More Posts