ข่าวสารและกิจกรรม

NEWS & EVENT

ข่าวสารและกิจกรรม2019-10-08T17:02:28+07:00

บทความจากผู้เชี่ยวชาญ

บทความจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโรงงาน คลังสินค้า ตลอดจนสิ่งก่อสร้างหลากหลายประเภท

Load More Posts

รายการรับเหมาหาเรื่อง

ติดตามรายการใหม่ ๆ ได้ที่ YouTube@Next Plus Engineering

Youtube วิดีโอของเรา

วิศวไฟฟ้าของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสองสว่างในโกดังหรือคลังสินค้า และอาคารต่างๆ ว่าออกแบบอย่างไรให้ประหยัดพลังงานและปลอดภัยที่สุด และสามารถใช้แสงธรรมชาติมาช่วยได้อย่างไร

Electrical Engineer : ชาญกวี ชุมสงค์

Youtube วิดีโอของเรา

ที่ปรึกษาโครงการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบ BIM (Building Information Modeling) ว่าเหตุใดทำไมการใช้เทคโนโลยี BIM ถึงมีความสำคัญในการออกแบบ และการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน คลังสินค้า และอาคารต่างๆ รวมถึงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ AI ของ BIM ที่กำลังมาในอนาคตอีกด้วย

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้จัดการโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูแลการก่อสร้างโครงการคลังสินค้า บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ทางลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าขนาด 7,600 ตร.ม. และมีความท้าทาย เรื่องของพื้นที่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีความชื้น และขณะก่อสร้างมีฝนตก และการดำเนินงานตั้งแต่ออกแบบ ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างพร้อมงานระบบ ครบวงจร ใช้เวลาเพียง 4 เดือน Project Manager : คุณศุภชัย จันทร์ซ้าย อ่านรายละเอียดโครงการ เพิ่มเติม : https://www.nextplus.co.th/under-cons… เข้าชม website : https://www.nextplus.co.th ติดต่อ Next Plus Engineering : Tel: 02-138-6398, 089-419-6199 Email: info@nextplus.co.th Line@: @nextplus Facebook : www.facebook.com/warehouse.nextplus

Youtube วิดีโอของเรา

วิศวกรโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยในคลังสินค้า โรงงาน และอาคารต่างๆ ว่าทำไมระบบป้องกันอัคคีภัยถึงสำคัญ มีการป้องกันแบบใดบ้าง และส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้จัดการโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กว่าเหตุใด ณ ปัจจุบันโกดังหรือคลังสินค้า และสถาปัตยกรรมต่างๆถึงนิยมก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างเหล็กกันมากยิ่งขึ้น

Youtube วิดีโอของเรา

ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และงานพัสดุ และอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมโยธา ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและการก่อสร้าง มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างคสล. หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ตรวจสอบ ,ออกแบบ และเลือกผู้รับเหมาอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับการก่อสร้างคลังสินค้า

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้จัดการโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูแลการก่อสร้างโครงการคลังสินค้า บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด ทางลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าขนาด 3,000 ตร.ม. และมีความท้าทาย เรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่ 4-5 เมตร และการดำเนินงานตั้งแต่ออกแบบ ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างพร้อมงานระบบ ครบวงจร ใช่เวลาเพียง 120 วัน หรือ 4 เดือน

Youtube วิดีโอของเรา

วีดิโอสัมภาษณ์คุณศักดิ์ศิริ เลิศบรรลือชัย ผู้บริหาร บริษัท รุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร จำกัด จ.พะเยา ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกษตร และเคมีเกษตรรายใหญ่ของ จ.พะเยา ต้องการสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่ 3,300 ตร.ม.

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้จัดการโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูแลการก่อสร้างโครงการคลังสินค้า บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด ทางลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าขนาด 3,000 ตร.ม. และมีความท้าทาย เรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่ 4-5 เมตร และการดำเนินงานตั้งแต่ออกแบบ ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างพร้อมงานระบบ ครบวงจร ใช่เวลาเพียง 120 วัน หรือ 4 เดือน

Youtube วิดีโอของเรา

วีดิโอสัมภาษณ์คุณศักดิ์ศิริ เลิศบรรลือชัย ผู้บริหาร บริษัท รุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร จำกัด จ.พะเยา ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกษตร และเคมีเกษตรรายใหญ่ของ จ.พะเยา ต้องการสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่ 3,300 ตร.ม.

Share success case@Nextplus

วีดิโอแนะนำบริษัท Nextplus

กิจกรรม

Load More Posts