ข่าวสารและกิจกรรม2020-08-18T15:27:18+07:00

บทความจากผู้เชี่ยวชาญ

บทความจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโรงงาน คลังสินค้า ตลอดจนสิ่งก่อสร้างหลากหลายประเภท

รายการรับเหมาหาเรื่อง

ติดตามรายการใหม่ ๆ ได้ที่ YouTube@Next Plus Engineering

Youtube วิดีโอของเรา

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง, นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 7 , ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ ประธานสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของอาเซียน มาเล่าเรื่องราวและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอุโมงค์ใต้ดินเพื่อการคมนาคมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งแก้ไขการจราจรให้กับกรุงเทพฯและกลายเป็นอุโมงค์สำหรับรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT ในปัจจุบัน อีกทั้งยังให้ข้อคิด แรงบันดาลใจ สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ๆ การพัฒนาศักยภาพ และความรู้ ให้ทัดเทียบนานาชาติเข้าชม website : https://www.nextplus.co.th ติดต่อ Next Plus Engineering : 02-138-6398, 089-419-6199 email : info@nextplus.co.th Line@ : @nextplus Facebook : www.facebook.com/warehouse.nextplus

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายในมาให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบภายในโรงงานและอาคารคลังสินค้าต่างๆ ตั้งแต่การคิดวางแผน ออกแบบร่วมกับวิศวกรและสถาปนิก ว่าทำอย่างไรให้งานออกมาสวยงามและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และที่สำคัญอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ ที่ปรึกษาการออกแบบภายใน: คุณกรานต์ โฆษิตรัตน์ เข้าชม website : https://www.nextplus.co.th ติดต่อ Next Plus Engineering : 02-138-6398, 089-419-6199 email : info@nextplus.co.th Line@ : @nextplus Facebook : www.facebook.com/warehouse.nextplus

Youtube วิดีโอของเรา

รองศาสตราจารย์ สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานรากเสาเข็ม มาให้ความรู้เกี่ยวกับฐานรากซึ่งเป็นพื้นฐานของการก่อสร้างอาคาร คลังสินค้า และโรงงานต่างๆ โดยให้ข้อแนะนำในการออกแบบฐานรากให้มั่นคง ไม่มีการแตกร้าวหรือทรุดตัว ตั้งแต่ขั้นตอนแรก พร้อมทั้งให้วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เข้าชม website : https://www.nextplus.co.th ติดต่อ Next Plus Engineering : 02-138-6398, 089-419-6199 email : info@nextplus.co.th Line@ : @nextplus Facebook : www.facebook.com/warehouse.nextplus

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Racking System มาให้ความรู้ เรื่องการเลือกชนิดของ Racking System พร้อมการออกแบบ ที่ได้มาตรฐานต้องเป็นอย่างไร แนะทุกเทคนิค การติดตั้ง ตรวจสอบ Racking System แบบไหนที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับธุรกิจของคุณ และเทคโนโลยี แบบไหนในปัจจุบันที่จะมาช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุนได้ ให้การใช้งานไร้ปัญหา และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บอย่างสูงสุด บนพื้นที่จำกัด Engineer : คุณคิรากร แซ่ตั้ง เข้าชม website : https://www.nextplus.co.th ติดต่อ Next Plus Engineering : 02-138-6398, 089-419-6199 info@nextplus.co.th Line@ : @nextplus Facebook : www.facebook.com/warehouse.nextplus

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานโรงงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ที่เป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอาหาร โดยอธิบายตั้งแต่สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนก่อสร้างโรงงาน ขั้นตอนการขออนุญาต การรักษามาตรฐาน ไปจนถึงวิธีการเลือก Supplier สำหรับโรงงานมาตรฐาน GMP ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานโรงงาน : คุณพัสกร เจียตระกูล เข้าชม website : https://www.nextplus.co.th ติดต่อ Next Plus Engineering : 02-138-6398, 089-419-6199 info@nextplus.co.th Line@ : @nextplus Facebook : www.facebook.com/warehouse.nextplus

Youtube วิดีโอของเรา

วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส มาให้ความรู้ ในเรื่องงานระบบไฟฟ้าภายในคลังสินค้า โรงงาน และอาคารต่างๆ ทุกขั้นตอนแบบครบวงจร ให้สามารถใช้งานอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งเสริมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ วิศวกรระบบไฟฟ้าอาวุโส : คุณสมชาย วงศ์สว่างรัศมี เข้าชม website : https://www.nextplus.co.th ติดต่อ Next Plus Engineering : 02-138-6398, 089-419-6199 info@nextplus.co.th Line@ : @nextplus Facebook : www.facebook.com/warehouse.nextplus

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครนเหนือศีรษะ Overhead Crane ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และคลังสินค้า ในการยกย้ายของ มาแนะนำตั้งแต่ชนิดของเครน, การนำไปใช้ รวมถึงการติดตั้งซึ่งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้าง พื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง การตรวจสอบ รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้การใช้งานเครนเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดปัญหาภายหลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เครน : คุณวิทยา มานชู เข้าชม website : https://www.nextplus.co.th ติดต่อ Next Plus Engineering : 02-138-6398, 089-419-6199 info@nextplus.co.th Line@ :@nextplus Facebook : www.facebook.com/warehouse.nextplus

Youtube วิดีโอของเรา

รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ อนุกรรมการสภาวิศวกรและที่ปรึกษาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างของประเทศไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกผู้รับเหมาให้ได้งานที่มีคุณภาพมาตรฐาน ต้องเลือกจากปัจจัยอะไรบ้าง และแบ่งปันมุมมองขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างของไทยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีของต่างชาติเป็นอย่างไรในปัจจุบัน เข้าชม website : https://www.nextplus.co.th ติดต่อ Next Plus Engineering : 02-138-6398, 089-419-6199 info@nextplus.co.th Line@ : @nextplus Facebook : www.facebook.com/warehouse.nextplus

Youtube วิดีโอของเรา

วิศวไฟฟ้าของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสองสว่างในโกดังหรือคลังสินค้า และอาคารต่างๆ ว่าออกแบบอย่างไรให้ประหยัดพลังงานและปลอดภัยที่สุด และสามารถใช้แสงธรรมชาติมาช่วยได้อย่างไร

Electrical Engineer : ชาญกวี ชุมสงค์

Youtube วิดีโอของเรา

ที่ปรึกษาโครงการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบ BIM (Building Information Modeling) ว่าเหตุใดทำไมการใช้เทคโนโลยี BIM ถึงมีความสำคัญในการออกแบบ และการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน คลังสินค้า และอาคารต่างๆ รวมถึงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ AI ของ BIM ที่กำลังมาในอนาคตอีกด้วย

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้จัดการโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูแลการก่อสร้างโครงการคลังสินค้า บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ทางลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าขนาด 7,600 ตร.ม. และมีความท้าทาย เรื่องของพื้นที่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีความชื้น และขณะก่อสร้างมีฝนตก และการดำเนินงานตั้งแต่ออกแบบ ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างพร้อมงานระบบ ครบวงจร ใช้เวลาเพียง 4 เดือน Project Manager : คุณศุภชัย จันทร์ซ้าย อ่านรายละเอียดโครงการ เพิ่มเติม : https://www.nextplus.co.th/under-cons… เข้าชม website : https://www.nextplus.co.th ติดต่อ Next Plus Engineering : Tel: 02-138-6398, 089-419-6199 Email: info@nextplus.co.th Line@: @nextplus Facebook : www.facebook.com/warehouse.nextplus

Youtube วิดีโอของเรา

วิศวกรโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยในคลังสินค้า โรงงาน และอาคารต่างๆ ว่าทำไมระบบป้องกันอัคคีภัยถึงสำคัญ มีการป้องกันแบบใดบ้าง และส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้จัดการโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กว่าเหตุใด ณ ปัจจุบันโกดังหรือคลังสินค้า และสถาปัตยกรรมต่างๆถึงนิยมก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างเหล็กกันมากยิ่งขึ้น

Youtube วิดีโอของเรา

ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และงานพัสดุ และอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมโยธา ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและการก่อสร้าง มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างคสล. หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ตรวจสอบ ,ออกแบบ และเลือกผู้รับเหมาอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับการก่อสร้างคลังสินค้า

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้จัดการโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูแลการก่อสร้างโครงการคลังสินค้า บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด ทางลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าขนาด 3,000 ตร.ม. และมีความท้าทาย เรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่ 4-5 เมตร และการดำเนินงานตั้งแต่ออกแบบ ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างพร้อมงานระบบ ครบวงจร ใช่เวลาเพียง 120 วัน หรือ 4 เดือน

Youtube วิดีโอของเรา

วีดิโอสัมภาษณ์คุณศักดิ์ศิริ เลิศบรรลือชัย ผู้บริหาร บริษัท รุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร จำกัด จ.พะเยา ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกษตร และเคมีเกษตรรายใหญ่ของ จ.พะเยา ต้องการสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่ 3,300 ตร.ม.

Youtube วิดีโอของเรา

ผู้จัดการโครงการของบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูแลการก่อสร้างโครงการคลังสินค้า บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด ทางลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าขนาด 3,000 ตร.ม. และมีความท้าทาย เรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่ 4-5 เมตร และการดำเนินงานตั้งแต่ออกแบบ ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างพร้อมงานระบบ ครบวงจร ใช่เวลาเพียง 120 วัน หรือ 4 เดือน

Youtube วิดีโอของเรา

วีดิโอสัมภาษณ์คุณศักดิ์ศิริ เลิศบรรลือชัย ผู้บริหาร บริษัท รุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร จำกัด จ.พะเยา ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกษตร และเคมีเกษตรรายใหญ่ของ จ.พะเยา ต้องการสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่ 3,300 ตร.ม.

Share success case@Nextplus

วีดิโอแนะนำบริษัท Nextplus

Go to Top