สาสน์จากผู้บริหาร

ในนามบริษัท เน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้า ที่ได้ให้ความไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญของท่านทุกงานไว้ในมือของเรา ผมขอสัญญาว่าจะพัฒนาองค์กร ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม ด้านบุคคลากร และรักษามาตรฐานคุณภาพของงาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน และจะยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารองค์กร ขอขอบคุณบุคคลากรทุกท่านที่ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพส่งมอบแก่ลูกค้า

ดังนโยบายของบริษัทที่ว่า

 “คุณภาพของงาน คือบริการของเรา” 

ประวัติบริษัท

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ริเริ่มก่อตั้งธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2555  เราดําเนินธุรกิจด้านงานก่อสร้างครบวงจร ตลอดระยะเวลาบริษัทได้พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมอยู่เสมอในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทุกก้าวเราก้าวด้วยความมั่นคง ให้ลูกค้าทุกท่านได้เชื่อมั่นด้วยผลงานการันตีมากมาย ทั้งงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้างทั่วไป สร้างโรงงานและคลังสินค้า  งานห้องเก็บเสียงห้องสตูดิโอ งานระบบไฟฟ้า งานประปา ฯลฯ ในทุกขั้นตอนของการทำงานมีมาตรฐานตรวจสอบวัดผลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนจะส่งมอบผลงาน และได้รับมาตรฐานด้านวิศวกรรม และมาตรฐาน ISO 9001:2015

เราใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาตั้งแต่ก้าวแรกของลูกค้าจนส่งมอบงาน มีการบริการหลังการขายที่คอยดูแลลูกค้า ทีมสถาปนิกและวิศวกรควบคุมงานทุกขั้นตอน บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพและการบริการ ให้แก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในผลงาน ซึ่งบริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสายงาน มีการพัฒนาศักยภาพผลงานและบุคลากรอยู่เสมอ เพราะนโยบายบริษัทที่เรายึดถือ

คุณภาพของงาน คือบริการของเรา

QUALITY OF SERVICE IS OUR COMMITMENT

ดาวน์โหลดโปรไฟล์บริษัท

โปรไฟล์บริษัทภาษาไทย
โปรไฟล์บริษัทภาษาอังกฤษ
โปรไฟล์งานคลังสินค้าและโรงงาน
โปรไฟล์บห้องสตูดิโอและห้องเก็บเสียง


about us- banner office Next Plus Engineering

ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท เน็กซ์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลงานของเราทุกโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า ในทุกขั้นตอนของการติดตั้งและก่อสร้างจะมีมาตรการตรวจสอบวัดผลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนจะส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้า เราให้ความสำคัญ อย่างยิ่งทั้งด้านคุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

  • คุณภาพ – ผลงานของเราทุกโครงการมีมาตรการตรวจสอบวัดผลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ทั้งตรวจสอบ QA QC ภายในก่อนการส่งมอบงานทุกงวดให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด เรามีบริการหลังการขายคอยดูแล ทีมสถาปนิกและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาควบคุมงานทุกขั้นตอน

  • ระยะเวลา – เรามีทีมสถาปนิกและวิศวกร วางแผนงานให้ลูกค้า ควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด One Stop Service ดำเนินงานให้ครบจบในที่เดียว ทำให้ลูกค้าสะดวก รวดเร็ว ส่งมอบงานตรงเวลา มีการตรวจสอบวัดผลระยะเวลาการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

  • งบประมาณ – เราสามารถดำเนินงานตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการได้ เรามีทีมสถาปนิกและวิศวกรวางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่ละส่วนให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด ทำให้งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างงบไม่บานปลาย

ความภาคภูมิใจของเรา

คลังสินค้าและโรงงาน

สตูดิโอและห้องเก็บเสียง

ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

อาคารและที่พักอาศัย

พันธกิจ

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เลือกสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผสมผสานเป็นทีมงานที่มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ ทั้งบุคลากรรุ่นแรกที่มีประสบการณ์ยาวนานและบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างลงตัว และย้ำความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพและการบริการ รับประกันผลงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

นโยบายด้านบุคคล

หลักบรรษัทภิบาล สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าขององค์กรอย่างแท้จริง โดย บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง เราจึงได้กำหนดคุณค่าหลักขององค์กรที่ต้องยึดถือ เพื่อยืนหยัดในความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าสู่องค์กรและสังคมตลอดไป บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญและ เล็งเห็นคุณค่าของบุคลากร โดยมุ่งมั่นพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เราคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเข้าร่วมงาน และมอบโอกาสในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

nextplus iso

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)
แสดงถึงความพร้อมของระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีการวัดผลตรวจสอบ และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของเรารับงานออกแบบ เรามีทีมงานที่มาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบครันไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างและงานระบบ ครบวงจร
สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร โครงสร้าง รูปแบบ และสภาพอากาศในการดำเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร
สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus
ออกแบบให้มีแสงสว่างพอเพียงกันพื้นที่ใช้งานโดยเราสามารถติดแผ่นใสเผื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามายังพื้นที่ภายในได้เพื่อช่วยลดการเปิดใช้ไฟในเวลากลางวัน
สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus
บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของเรารับงานรีโนเวท งานออกแบบ เรามีทีมงานที่มาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบครันไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างและงานระบบ ครบวงจร ดูแลดำเนินการก่อสร้าง สามารถทำงานได้ทุกประเภททุกขั้นตอน
สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของเรารับประกันผลงานทั่วไป 1 ปี โดยนับตั้งแต่ได้ตรวจรับมอบงาน และรับมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับ
สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

มีงานก่อสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานรีโนเวท บ้าน โรงงาน โกดัง อาคาร ทุกชนิด งานสตูดิโอห้องเก็บเสียง งานระบบไฟฟ้าระบบสื่อสาร ด้วยทีมงานมืออาชีพในทุกสายงานครับ ผลงานและบริการของเรา
สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus