Welding for Construction Work

สร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ต้องมีงานเชื่อมเหล็กได้มาตรฐาน

งานโครงสร้างเหล็ก อาคาร สำนักงาน โรงงาน คลังสินค้า จำเป็นที่ต้องมีช่างที่เชี่ยวชาญในการเชื่อม เก็บรายละเอียด เพราะนอกเหนือจากคุณภาพแล้ว สำหรับงานโครงสร้างเหล็กที่ผู้ออกแบบเน้นโชว์ผิวโครงสร้าง ความสวยงาม เรียบร้อยก็ต้องมาควบคู่กับคุณภาพและความแข็งแรง ปัญหาในการเชื่อมที่ไม่ได้คุณภาพ นอกเหนือจากการเลือกช่างที่มีความชำนาญ ในขั้นตอนการเชื่อมก็ต้องมีการควบคุม ตรวจสอบที่ได้มาตรฐานเช่นกัน งานโครงสร้างเหล็ก ต้องคำนึงถึงรายละเอียดรอยเชื่อมรอยต่อ ปัญหางานเชื่อมที่ด้อยคุณภาพก็อาจนำมาซึ่งความไม่สม่ำเสมอของรอยต่อ มีส่วนเว้าแหว่งที่เชื่อมไม่ติด ความเปราะของรอยเชื่อม อันจะทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของงานโครงสร้าง ไม่ตรงตามที่วิศวกรคำนวณ และเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างได้ ช่างต้องมีความชำนาญ งานเชื่อมเหล็กต้องมีคุณภาพ Welding for Construction Work สร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ต้องมีงานเชื่อมเหล็กได้มาตรฐาน มาติดตามกัน

อย่างแรกที่ส่งผลต่อการเชื่อมคือฝีมือและความชำนาญในการเชื่อมของช่างซึ่งช่างแต่ละคนก็มีระดับฝีมือและความชำนาญที่แตกต่างกัน ดังนั้นเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก็ควรเลือกช่างที่เข้าใจขั้นตอนการเชื่อม รู้วิธีการเชื่อมเป็นอย่างดี เพื่อให้โครงสร้างถูกเชื่อมอย่างสมบูรณ์และเรียบร้อย และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ก็ส่งผลต่อการเชื่อมได้เช่นกันเพราะอุปกรณ์เชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะส่งผลให้เหล็กมีโอกาสเปราะแตกได้มากขึ้น โครงสร้างเนื้อเหล็กที่เปราะ ส่งผลต่อการเชื่อม โครงสร้างเนื้อเหล็กที่เปราะเกิดจากการที่เหล็กมีคุณสมัติทางเคมีที่ไม่เหมาะแก่การเชื่อม กล่าวคือเป็นเหล็กที่มีปริมาณของคาร์บอน (C) ในปริมาณที่สูง ส่งผลให้ค่า CE  (Carbon Equivalent) ในการผลิตเหล็กสูงไปด้วย เมื่อเหล็กที่มีคาร์บอนสูงถูกนำไปเชื่อมจึงมีโอกาสเปราะแตกได้มากขึ้น  นอกจากเนื้อเหล็กมีคาร์บอนสูงแล้วการที่เนื้อเหล็กมีซัลเฟอร์ (S) ที่ถือเป็นสิ่งปลอมปนในเนื้อเหล็กสูงด้วยนั้น ก็จะยิ่งทำให้เหล็กมีโอกาสเกิดรอยแตกตามแนวรีดระหว่างทำการเชื่อมได้ด้วย

คุณภาพการเชื่อมเหล็กที่ดี จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 อย่างด้วยกัน คือ การควบคุมความสมดุลระหว่างกำลังไฟ และความเร็วในการลากผ่านการเชื่อม โดยทั้งหมดจะต้องคำนึงถึงความหนาของเหล็กที่ใช้ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่มีความแตกต่างกันรอยเชื่อมที่มีคุณภาพ ตะเข็บต้องมีลักษณะสม่ำเสมอ ลากยาว และเป็นเนื้อเดียว (เกล็ดปลา) นอกจากนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน และหน้าที่การรับน้ำหนักของแต่ละจุด ที่จะต้องผ่านการออกแบบการเชื่อม ที่สัมพันธ์กับการคำนวณจากวิศวกรด้วยเช่นกัน

Photo : โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและออฟฟิศ ASIA TRANS ACCESS

เทคนิคการเชื่อมเหล็ก ต้องระวังจุดไหน ให้ได้งานเชื่อมเหล็กที่ได้คุณภาพ

ปัญหาที่ทำให้เกิดงานเชื่อมที่ไม่ได้คุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น ฟองอากาศ (Porosity) ที่อาจเกิดจากการเชื่อมที่ไม่ชำนาญ และความไม่สมดุลของกำลังไฟและกระบวนการเชื่อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความเปราะฟองอากาศเพียงเล็กน้อย อาจไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างมาก แต่นั่นย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของฟองอากาศในแต่ละชิ้นงาน โดยป้องกันได้ด้วยหลายเทคนิควิธี คืออาจรักษาระยะอาร์คให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อป้องกันเปลวดับ และรักษาโลหะไม่ให้เย็นตัว รวมถึงเป็นการรักษาอัตราความเร็วของแก๊สให้สม่ำเสมอที่สุด

ข้อบกพร่องที่อาจเป็นปัญหาต่อมาคือ Slag หรือโลหะแปลกปลอมที่ฝังในรอยเชื่อม ซึ่งอาจเกิดจากทั้งความสกปรกของชิ้นงาน ความไม่เรียบร้อย รวมไปถึงสนิมในบริเวณรอยต่อที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการทาสีกันสนิม หาก Slag เปราะและหลุดจากรอยต่อนั้นๆ วิธีการป้องกันปัญหาหรือข้อบกพร่องที่จะเกิดจากการเชื่อม รวมถึงการเพิ่มคุณภาพการเชื่อมเหล็กที่ได้ประสิทธิภาพที่สุด ควรทำความสะอาดชิ้นงานให้ปราศจากน้ำมัน และเศษสิ่งสกปรกก่อนทำงานเชื่อม ทำให้ได้คุณภาพงานเชื่อมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Photo : https://www.paly.my/5-reasons-why-you-should-be-a-welder/

ข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ

เพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์การเชื่อมโลหะให้มีความสมบูรณ์ในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้า
  • ปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งหลังจากหยุดการเชื่อมและเคลื่อนย้ายเครื่องเชื่อม
  • สวมหน้ากากหรือต้องสวมแว่นตาและเลือกกระจกแสงให้ถูกต้องทุกครั้งในการเชื่อม จะเป็นชนิดสวมหัว (Helmet shield) หรือชนิดมือถือ (Hand shield) ก็ได้ และต้องเลือกกระจกกรองแสงให้ตรงตามมาตรฐานตามลักษณะงานที่นำไปใช้และจำนวนกระแสไฟเชื่อมด้วย
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
  • ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ควรมองแสงอาร์กด้วยตาเปล่า
  • บริเวณงานเชื่อมควรมีฉากป้องกันแสงอาร์ก เพื่อไม่ให้รบกวนบุคคลอื่น
  • บริเวณทำงานเชื่อมไม่ควรเปียกชื้น เพราะจะทำให้ไฟฟ้าดูดต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นได้
  • บริเวณทำงานเชื่อมจะต้องปราศจากสารไวไฟชนิดต่าง ๆ
  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรจัดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

Welding for Construction Work สร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ต้องมีงานเชื่อมเหล็กได้มาตรฐาน โครงสร้างเหล็กจุดเด่นในหลากหลายด้านที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ความรวดเร็ว ความแข็งแรง ที่มาพร้อมงานดีไซน์ที่โดดเด่น และยังเป็นวัสดุที่มีมูลค่า นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย ปัญหาของงานโครงสร้างเหล็ก ก็มักจะพบที่เกิดจากงานเชื่อมอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก การใช้เหล็กที่มีคุณภาพ การเลือกช่าง หรือผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็ก มีผลงานการันตี และมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และควบคุมโดยทีมวิศวกร สถาปนิก เป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลถึง งานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานไม่เกิดปัญหาตามมาในระยะยาวนั้นเอง

บทความที่น่าสนใจ :

ต้องรู้! 3 เทคนิคงานเชื่อมเหล็กให้สวยเนี้ยบ ที่ไม่ควรมองข้าม

การออกแบบโครงสร้างอาคารในยุค New Normal

Source : https://www.hbeamconnect.com/blog/ ,https://www.kachathailand.com/articles