ชื่อโครงการ : PROJECT CANTEEN 5 FACTORY 11 Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited
สถานที่ : Khao Yoi District, Phetchaburi
เจ้าของโครงการ : Cal-Comp Electronisc (Thailand) Public Company Limited.
Project details :
Installation Canteen 5 Factory 11 3 storey building 4,890 sq.m
External Works
Electrical System Work
Air Condition System Work
Fire Protection System Work
Sanitary System Work

เปอร์เซ็นงานสะสม :