โครงการก่อสร้างออฟฟิศ 2 ชั้นและสตูดิโอ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างออฟฟิศ 2 ชั้นและสตูดิโอ
สถานที่ ถนนลาดพร้าว 85-87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เจ้าของโครงการ คุณสุรพงษ์  ภัทรวานิชย์

เปอร์เซ็นงานสะสม : 100%