โครงการ Truck Rest Area (Building) ที่พักกรมทางหลวง นครพนม

สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดนครพนม
วันเริ่มงาน : 2 มี.ค. 2562
เปอร์เซ็นงานสะสม : 100%

ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 : 88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 : 02-138-6399
 : 02-138-6398
: info@nextplus.co.th
 : www.facebook.com/nextplus.engineering
 : @nextplus