สถานที่ : 87 อาคาร All Season M Thai Tower ชั้น 7 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีจี โพลิกอน (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : ออกแบบตกแต่งภายใน และระบบไฟฟ้า ชั้น 7

ตึก M Thai Tower 4 ตึก M Thai Tower 1 ตึก M Thai Tower 2 ตึก M Thai Tower 3