สถานที่ : 138 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
เจ้าของโครงการ : บริษัท Cal-Comp Electronics (Thailand)
รายละเอียด : สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอล Cal-Comp Electronics Thailand 2 สนามฟุตบอล Cal-Comp Electronics Thailand 3 สนามฟุตบอล Cal-Comp Electronics Thailand 4 สนามฟุตบอล Cal-Comp Electronics Thailand 5 สนามฟุตบอล Cal-Comp Electronics Thailand 6 สนามฟุตบอล Cal-Comp Electronics Thailand 7 สนามฟุตบอล Cal-Comp Electronics Thailand 8 สนามฟุตบอล Cal-Comp Electronics Thailand 9 สนามฟุตบอล Cal-Comp Electronics Thailand 1