สถานที่ : 1213/47 ซอยลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ 10310

เจ้าของโครงการ : SDI MEDIA THAILAND
รายละเอียด : งานก่อสร้างสตูดิโอ

บริษัท Sdi Media Thailand 13 บริษัท Sdi Media Thailand 1 บริษัท Sdi Media Thailand 2 บริษัท Sdi Media Thailand 3 บริษัท Sdi Media Thailand 4 บริษัท Sdi Media Thailand 5 บริษัท Sdi Media Thailand 6 บริษัท Sdi Media Thailand 7 บริษัท Sdi Media Thailand 8 บริษัท Sdi Media Thailand 9 บริษัท Sdi Media Thailand 10 บริษัท Sdi Media Thailand 11 บริษัท Sdi Media Thailand 12