โครงการระบบกันเสียงห้องทำงาน Executive Director

ชื่อโครงการ : โครงการระบบกันเสียงห้องทำงาน Executive Director
สถานที่ : จ.สมุทสาคร
เจ้าของโครงการ : จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เปอร์เซ็นงานสะสม : 100%

รายละเอียดโครงการ

  • งานรื้อถอนแผ่นยิบซั่มเดิม
  • งานใส่ฉนวนและปิดแผ่น Soundboard พร้อมทาสี
  • งานติดตั้งกระจก ธรรมดา 8mm.
  • งานติดตั้งฉนวนกันเสียงที่ฝ้า ด้วยวิธิเปิดฝ้า T-Bar เดิมออก ใส่ฉนวนและปิดฝ้ากลับ
  • งานติดตั้งประตูกันเสียง พร้อมรื้อประตูอลูมิเนียมเดิมออก

Facebook Link