โครงการปรับปรุงโชว์รูม XYZ

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงโชว์รูม XYX
สถานที่ : จ.สมุทสาคร
เจ้าของโครงการ : XYZ Printing (Thailand) Col,Ltd.
เปอร์เซ็นงานสะสม : 100%

รายละเอียดโครงการ

  • งานเตรียมการ
  • งานผนังเบา
  • งานหน้าต่างและประตู
  • งานลิฟต์
  • งานระบบทำความเย็น
  • งานแก้ไขราวสแตนเลนและงานรื้อถอนแก้ไขช่องเปิด