สถานที่ : The Royal Golf หมู่ 7 ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของโครงการ : คุณสุชัย วีระเมธีกุล
รายละเอียด : งานก่อสร้างอาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 30.5 x 19.50  ตารางเมตร

อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 1 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 2 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 3 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 4 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 5 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 6 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 7 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 8 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 9 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 10 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 11 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 12 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 13 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 14 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 15 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 16 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 17 อาคารมูลนิธิวีระเมธีกุล 18