สถานที่ : 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของโครงการ : บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
รายละเอียด : งานรีโนเวทสำนักงาน

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด 1 บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด 2 บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด 3 บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด 4 บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด 5 บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด 6 บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด 7