สถานที่ : 54 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มูลค่าโครงการรวม : 7,700,000.00 บาท
รายละเอียด : ปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงงานสีภายในและภายนอกอาคาร

ห้างสรรพสินค้า ยูเนี่ยนมอลล์ 1 ห้างสรรพสินค้า ยูเนี่ยนมอลล์ 2 ห้างสรรพสินค้า ยูเนี่ยนมอลล์ 3