ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (คิว ไบโอซายน์)
สถานที่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด

เปอร์เซ็นงานสะสม : %