ชื่อโครงการ : PROJECT LTK AUTO IMPORT SHOWROOM
สถานที่ : 11/199 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เจ้าของโครงการ : บริษัท แอลที่เค ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
รายละเอียดโครงการ : 1.งานก่อสร้างโชว์รูม แอลทีเค ออโต้ อิมพอร์ต

เปอร์เซ็นงานสะสม :