ชื่อโครงการ : PROJECT EXTERNAL WORK OF CCET PHETCHABURI PLANT 2 Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited
สถานที่ : Petchkasem Rd., Tambon Srapang, Khao Yoi District, Phetchaburi
Project details :
1.งานระบบท่อระบายน้ำ (Drainage System Work) ความยาว 9.4 กิโลเมตร
2.งานถนนคอนกรีต (RC. Road) พื้นที่ 78,157 ตารางเมตร
3.งานก่อสร้างรั้วรอบโครงการและกำแพงกันดิน (Fence with Retaining wall) ความยาว 3.5 กิโลเมตร
4.งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ (Retention pond) 2 แห่ง ขนาดความจุ 12,500 ลบ.ม. และ 2,000 ลบ.ม.
5.งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ (Retention tank) ขนาดความจุ 6,200 ลบ.ม.
6.งานก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก รอบโครงการ (Entrance 02, 03, 04)
7.งานก่อสร้างประตูและป้ายหน้าโครงการ (Logo board and gate)
8.งานก่อสร้างอาคาร Custom House 2 ชั้น (Custom gate, Custom house, Sanitary system work for Custom house)
9.งานก่อสร้างสะพานและศาลา (Bridge, Pavilion)