ชื่อโครงการ : PROJECT SORTING ROOM (PMC PROVIDER SERVICE)
Sorting room rPET , rHDPE
สถานที่ : ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
รายละเอียดโครงการ – ห้องครอบสายพานลำเลียงเเละมอเตอร์ เครื่องบดอัดเม็ดพลาสติก
เจ้าของโครงการ : PMC PROVIDER SERVICE

เปอร์เซ็นงานสะสม :