ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด พื้นที่ 5,368 ตรม.
สถานที่ : พระประแดง สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ : บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด

เปอร์เซ็นงานสะสม : 98%