โครงการก่อสร้างอาคารหอพักความสูง 4 ชั้น

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารหอพักความสูง 4 ชั้น สถานที่ : อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี [...]