ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารหอพักความสูง 4 ชั้น
สถานที่ : อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของโครงการ : คุณธำรงค์ คงขำ

เปอร์เซ็นงานสะสม : %