สถานที่ : จ.นครพนม
เจ้าของโครงการ : บริษัท พระนครศรีอยุธยาพานิชและอุตสาหกรรม จำกัด
รายละเอียด : ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว กรมทางหลวง

 

สำนักงานชั่วคราว 1 สำนักงานชั่วคราว 2 สำนักงานชั่วคราว 3 สำนักงานชั่วคราว 4 สำนักงานชั่วคราว 5 สำนักงานชั่วคราว 6 สำนักงานชั่วคราว 7 สำนักงานชั่วคราว 8