ข่าวสารและกิจกรรม

Home/ข่าวสารและกิจกรรม

news

อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

บริษัท เน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน [...]

เสวนา สิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตนิติบุคคล

การเสวนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตนิติบุคคล” วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 [...]

ผู้บริหารได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการ จากสภาวิศวกร

ขอแสดงความยินดีแด่ คุณอรรถวิทย์ รัตนัง ผู้บริหารที่ได้รับเกียรติ จากสภาวิศวกร ให้เป็นหนึ่งใน คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม [...]