ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม

news

เสวนา สิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตนิติบุคคล

การเสวนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตนิติบุคคล” วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 [...]

ผู้บริหารได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการ จากสภาวิศวกร

ขอแสดงความยินดีแด่ คุณอรรถวิทย์ รัตนัง ผู้บริหารที่ได้รับเกียรติ จากสภาวิศวกร ให้เป็นหนึ่งใน คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม [...]

เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา จ.ปทุมธานี

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีกิจกรรมพาพนักงานไปเลี้ยงอาหารกลางวันที่บ้านพักคนชรา จ.ปทุมธานี [...]

บริษัทเน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด v

ในวันที่12 มกราคม2562 บริษัทเน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 ร่วมกับกลุ่มตับเหล็กลาดพร้าว และนำคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์การเรียนมอบให้น้องๆโรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ จ.บุรีรัมย์ [...]