news

อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

บริษัท เน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน [...]

2019-11-21T14:40:08+07:00กันยายน 25th, 2019|

เสวนา สิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตนิติบุคคล

การเสวนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตนิติบุคคล” วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 [...]

2019-11-13T13:45:14+07:00สิงหาคม 28th, 2019|
Go to Top