news

อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

บริษัท เน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน [...]

2019-11-21T14:40:08+07:00กันยายน 25th, 2019|
Go to Top