โครงการก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬา

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬา สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี [...]