สถานที่ : 138 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
เจ้าของโครงการ : บริษัท Cal-Comp Electronics (Thailand)
รายละเอียด : สนามฟุตซอล 2 สนาม

สนามฟุตซอล Cal-Comp Electronics Thailand 3 สนามฟุตซอล Cal-Comp Electronics Thailand 4 สนามฟุตซอล Cal-Comp Electronics Thailand 5 สนามฟุตซอล Cal-Comp Electronics Thailand 6 สนามฟุตซอล Cal-Comp Electronics Thailand 7 สนามฟุตซอล Cal-Comp Electronics Thailand 8 สนามฟุตซอล Cal-Comp Electronics Thailand 1 สนามฟุตซอล Cal-Comp Electronics Thailand 2