ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงแรมความสูง 4 ชั้น
สถานที่ : จังหวัดพะเยา
เจ้าของโครงการ :

เปอร์เซ็นงานสะสม : %