ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถและหอพักพนักงาน ความสูง 8 ชั้น โรงพยาบาลมหาชัย 2
สถานที่ : 301/ 1 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
เจ้าของโครงการ : บริษัท แทนเจนต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เปอร์เซ็นงานสะสม :