ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงเรือน จำนวน 3 หลัง จังหวัดเชียงราย บริษัท ท็อป โกรท จำกัด
สถานที่ : จังหวัดเชียงราย
เจ้าของโครงการ : บริษัท ท็อป โกรท จำกัด
รายละเอียดโครงการ : โรงเรือน จำนวน 3 หลัง จังหวัดเชียงราย
1.งานก่อสร้างโรงงานหลังที่ 1 ขนาด 12.00×40.00 ม.
2.งานก่อสร้างโรงงานหลังที่ 2 งานออกแบบก่อสร้างอาคารเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น (Cultivation) ขนาด 12.00×42.00 ม.
3.งานก่อสร้างโรงงานหลังที่ 3 ขนาด 15.00×60.00 ม.พร้อมทางเดิน 6.00X60.00 ม.

เปอร์เซ็นงานสะสม :