Smart factory สร้างโรงงาน 4.0 คุ้มค่าการลงทุนไหม

Smart Factory หรือโรงงานอัจฉริยะ ไม่ใช่เพียงการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Automation) มาทำงานในโรงงานเท่านั้น ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ IoT หรือ Internet of Thing เทคโนโลยีได้ขับเคลื่อนโลกไปอย่างรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยเริ่มปรับตัวเข้าสู่ Smart Factory เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับของการผลิต และคุณภาพสินค้า มาติดตามกันว่าต้องศึกษา เจาะลึกเรื่องใดบ้าง Smart factory สร้างโรงงาน 4.0 คุ้มค่าการลงทุนไหม

Smart Factory คืออะไร

Smart Factory เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IoT (Internet of Things) เข้ามาเพื่อบริหารจัดการภายในโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติ (Automation) ยกระดับคุณภาพของชิ้นงาน แต่ใช้กำลังคนที่น้อยลง โดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการภายในโรงงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงได้แม้อยู่ในระยะไกล ไม่อยู่ในโรงงานก็ยังสามารถควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปัญญาประดิษฐ์คอยประมวลผลการทำงานร่วมกับเครื่องจักร สามารถบันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน อย่างเช่น อุณหภูมิของเครื่องจักร อัตราและจำนวนการผลิต ชั่วโมงการทำงาน ฯลฯ ทำให้เมื่อเกิดความผิดพลาดก็สามารถที่ตรวจสอบจากชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ ด้วยระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ Smart Factory นั่นเอง

Smart Factory ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง

 1. ระบุจุดประสงค์และความเป็นไปได้ประเมินสิ่งที่โรงงานต้องการ รูปแบบการผลิต ต้นทุน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ว่าอยากเปลี่ยนแปลงโรงงาน Smart Factory ให้เป็นแบบไหน มีขอบเขตการทำงานเท่าไหร่
 2. เตรียมพร้อมพนักงานทำความเข้าใจกับบุคลากรให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาพร้อมกับการทำ Smart Factory มีการวางแผนบริหารบุคลากรบางส่วนไว้ล่วงหน้า เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ไหลลื่น ไม่มีสะดุด
 3. เลือกผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Smart Factory ที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะผู้ให้บริการที่มีประสบการณ เคยผ่านการวางแผนงานในขนาดที่ใกล้เคียงกันมาก่อน และมีการแจกแจงเหตุและผลในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแจ่มชัดและโปร่งใส
 4. มองถึงอนาคตนอกเหนือจากการปรับใช้งานในปัจจุบัน การวางระบบเบื้องต้นอาจต้องคำนึงถึงอนาคต กรณีมีการขยายโรงงานหรือการอัพเกรดระบบเพื่อควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสม

 

 

 

องค์ประกอบที่สำคัญในการวางระบบ Smart Factory

 • การคาดการณ์การผลิตล่วงหน้าโดยการประเมินจากข้อมูลที่มี รวมถึงคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งคำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระบบเพื่อนำมาประเมินในภายหลัง โดยข้อมูลจะอ้างอิงจากซอฟท์แวร์การจัดการหรือระบบประเภท MRP หรือ ERP เพื่อเพิ่มความแม่นยำ และความรวดเร็วในการจัดการ
 • การวางแผนและการกำหนดการทำงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลข้างต้น ว่าเราจะต้องวางแผนการผลิตทั้งหมดเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับความต้องการของลูกค้า
 • การวิเคราะห์คิดคำนวณการวิเคราะห์การจัดการผลิตจากการวางแผนการผลิตนั้น จะผลิตอย่างไรด้วยเครื่องจักรประมาณไหน กำลังคนเท่าไหร่จึงจะคุ้มค่ามากที่สุด
 • การปฏิบัติงานด้วยอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งระบบ IoT จะช่วยให้เราสามารถติดตามข้อมูลการผลิตทุกอย่างได้ และดำเนินการผลิตด้วยระบบ Automation ที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องลงไปทำงานด้วยตัวเอง เป็นแค่เพียงผู้สั่งการและผู้ตรวจสอบงานเท่านั้น

Smart Factory ดีอย่างไร

 • ลดจำนวนแรงงานและใช้เวลาในการผลิตที่ลดลง Smart Factory นั้นได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักร และปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์เท่าเดิม แต่ก็สามารถผลิตได้ในปริมาณเท่าเดิมหรือมากกว่า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังไม่ต้องเป็นกังวลถึงความผิดพลาดของชิ้นงานจาก Human Error อีกด้วย ช่วยรักษามาตรฐานของโรงงานได้เป็นอย่างดี ความเร็วในการทำงาน แม้ว่าจะต้องมีการพักเครื่องบ้าง แต่โดยรวมแล้วก็ยังนับว่ามีชั่วโมงในการทำงานที่นานกว่ามนุษย์ค่อนข้างมาก ช่วยยกระดับโรงงานขึ้นไปอีกขั้น ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาเหลือเฟือเพื่อนำไปพัฒนาส่วนอื่น ๆ
 • สร้างกำไรได้ในระยะยาว แม้ว่า Smart Factory จะใช้เงินทุนในการสร้างระบบที่ค่อนข้างสูง แต่หากมองในระยะยาว จะเห็นได้ว่าการลงทุนนี้คุ้มค่าแน่นอน ปกติแล้วต้นทุนของโรงงานส่วนมากจะถูกนำไปใช้กับการจ้างแรงงาน แต่การนำเครื่องจักรเข้ามาควบคุมการผลิตภายในโรงงาน ทำให้จำนวนของพนักงานที่ต้องจ้างรายเดือนลดลง ประกอบกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้นมีความทนทานสูง และมีอัตราซ่อมบำรุงที่ต่ำ เครื่องหนึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานหลายปี เมื่อเทียบกับการจ่ายค่าพนักงานในทุก ๆ เดือนแล้ว จึงสามารถสร้างกำไรได้ระยะยาวในอนาคตอย่างแน่นอน
 • ข้อมูลเชิงลึก เพื่อพัฒนาการทำงาน อีกหนึ่งจุดแข็งของ Smart Factory นั่นก็คือความสามารถในการรวบรวมข้อมูล (Data) โดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้น สามารถนำมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้ ข้อมูลที่ได้มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากต่อการคำนวณแผนการผลิต โดยสามารถนำมาคิดคำนวณเพื่อมองหาแนวทางในการลดต้นทุน หรือปรับเปลี่ยนเพื่อร่นระยะเวลาการทำงานลงได้
 • เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอยู่บ่อยครั้ง เช่น การบาดเจ็บเพราะเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่ง Smart Factory สามารถกลบข้อผิดพลาดในจุดนี้ได้เป็นอย่างดี Smart Factory นั้นเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนการทำงานภายในโรงงานให้ออกมาเป็นรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้อย่างแม่นยำ ระบบ Automation ของเครื่องจักรนั้น หากมีการตั้งค่าที่ดีพอ ก็แทบจะไม่ต้องใช้แรงงานของมนุษย์เข้าไปร่วมทำงาน ทำให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงเป็นอย่างมาก

 

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Smart Factory

Smart Factory เหมาะกับโรงงานใหญ่เท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วทางโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดสามารถใช้งาน Smart Factory ได้ เนื่องจากระบบที่เกี่ยวข้องรวมถึงอุปกรณ์ในการทำงานแบบ Smart Factory มีราคาที่หลากหลาย ทางผู้ประกอบการอาจเน้นการพัฒนาทีละส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ณ ขณะนั้นแล้วไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ช่วงหลังได้เช่นกัน Smart Factory ไม่ได้เป็นแค่การใช้งานอุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อผลิตสินค้า ระบบอัตโนมัติเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Smart Factory เท่านั้น ในความเป็นจริงยังมีระบบอื่น ๆ เช่น การบริหารจัดการข้อมูลในการผลิต การควบคุมคุณภาพ รวมถึงงานด้านความปลอดภัย และ Smart Factory ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนสูงขนาดนั้น อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวกับ Smart Factory มีหลายระดับราคาให้เลือกเหมือนกับสินค้าอื่น ๆ ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้ทุนสูงจนเกินไปนัก

อยากสร้างโรงงาน คุณภาพ

 • ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผน
 • งบประมาณ
 • ทำเลที่ตั้ง
 • สิ่งแวดล้อมรอบข้าง
 • เส้นทางคมนาคม
 • ระบบสาธารณูปโภค
 • บริการสาธารณะทั่วไป
 • เลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง :

Build a factory to reduce costs สร้างโรงงานเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน

BMPLC New Factory Project 10,000 sq.m.

EPOXY FLOOR vs PU FLOOR เคลือบพื้นแบบไหนทนทานเหมาะกับโรงงาน คลังสินค้าของคุณ

E-commerce Warehouse ก้าวเป็นผู้นำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ต้องมีคลังสินค้า โกดัง แบบไหน

Bonded Warehouse เจาะลึกคลังสินค้าทัณฑ์บน สินค้านำเข้าส่งออกปลอดภาษีจริงไหม?

Feng Shui ต้องรู้ฮวงจุ้ยอาคาร คลังสินค้า โกดัง ให้ธุรกิจรุ่งเรือง เงินไหลมาเทมา

Skylight หลังคาคลังสินค้า โรงงาน แบบไหนประหยัด เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

Smart factory สร้างโรงงาน 4.0 คุ้มค่าการลงทุนไหม ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นทำให้ Smart Factory เสริมประสิทธิภาพ สร้างผลกำไร และการเติบโตของโรงงานในอนาคตแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มที่ค่อนข้างสูง แต่ผลตอบแทนที่ได้มาถือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนเป็นอย่างมาก การปรับเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดโรงงาน พิจารณาในส่วนที่สำคัญก่อน แล้วจึงขยับขยายหาก มีงบประมาณที่จำกัด และที่สำคัญโครงสร้างอาคารโรงงานต้องพร้อมรองรับเครื่องจักร และระบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยด้วยอาจจะต้องมีการปรับ รีโนเวทโรงงานสำหรับผู้ประกอบการที่มีโรงงานอยู่แล้ว และจะสะดวกยิ่งขึ้นหากผู้ประกอบการที่กำลังวางแผนก่อสร้างโรงงานใหม่ สามารถวางแผน การใช้งานพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วางระบบให้รองรับเทคโนโลยีในโซนต่าง ๆ ได้อย่างลงตัวและสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงงาน แบบครบวงจรก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Source : https://www.tot.co.th/ , https://www.sumipol.com, https://simtec.or.th/