Loading Dock สร้างคลังสินค้าโกดังต้องมีจุดขนถ่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน

การแข่งขันธุรกิจโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า คลังสินค้า โกดัง ต้องเร็ว คุมงบ คุ้มค่าการลงทุน เหนือคู่แข่ง รักษามาตรฐาน คุณภาพ และอย่ามองข้ามความสำคัญของขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า ที่จะสามารถทำให้พนักงานของคุณใช้เวลาคุ้มค่า เป็นผลให้ประหยัดเวลาและประหยัดงบประมาณระยะยาวจริงไหม จุดขนถ่ายสินค้า (Loading Dock) เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ นอกจากนี้ประเภทและลักษณะของจุดขนถ่ายสินค้า เพราะแต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปแบบไหนเหมาะกับธุรกิจและคลังสินค้าของคุณ ประตูแบบไหนที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้า โกดัง พื้นที่ไหนบ้างที่ไม่ควรมองข้าม Loading Dock สร้างคลังสินค้าโกดังต้องมีจุดขนถ่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน มาติดตามกัน

การเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือ คือการเคลื่อนย้ายวัสดุ – สินค้าจากจุดต้นทาง (จดที่เอาของขึ้น) ไปยังจุดปลายทาง (จุดที่เอาของลง) ซึ่งการเคลื่อนย้ายของวัสดุสินค้าแต่ละประเภทย่อมมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไปทำอย่างไรจึงจะให้วิธีการเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เรื่องเวลา นับเป็นปัจจัยที่สำคัญตัวหนึ่ง เป็นตัวที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของ การเคลื่อนที่ว่าสูงต่ำแค่ไหน ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตต่างก็อาศัย เวลาเป็นตัวกำหนดการทำงาน ทั้งการป้อนวัตถุดิบและเอาชิ้นงาน ออกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นเวลายังเป็น กำหนดการของการเคลื่อนที่โดยอาจควบคุมที่จุดต้นทาง หรือจุดปลายทางก็ได้แล้วแต่กรณี ปริมาณ วัสดุ-สินค้าที่ต้องเคลื่อนที่ต้องสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการของจุดต่างๆ ต้องสอดคล้องกับเวลาที่หมาะสมของระบบ และประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งกิจกรรมภายในคลังสินค้า โกดัง และการขนถ่ายสินค้าไปยังจุดต่างๆ เนื้อที่ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเคลื่อนที่เพราะว่าการเคลื่อนที่หรือ การขนถ่ายวัสดุ จำเป็นต้องใช้เนื้อที่สำหรับตั้งกลไกของระบบการขนถ่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพต่อไป องค์ประกอบสำคัญพื้นฐานของ การขนถ่ายสินค้าที่จะนำไปสู่ระบบการขนถ่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพต่อไป

พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ในคลังสินค้า โกดัง

ความสำคัญของพื้นที่ต่าง ๆ ในคลังสินค้า โกดัง พื้นที่ส่วนต่างๆ ในคลังสินค้า โกดัง มีความสืบเนื่องต่อมาจาก กิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า เนื่องจากฟังก์ชั่นส่วนใหญ่นั้น ต้องการพื้นที่ใช้งานเฉพาะส่วนนั่นเอง

 • พื้นที่รับสินค้า แน่นอนว่าเราต้องมี Loading dock ในการเตรียมขนถ่ายสินค้าจากตู้เข้ามายังโกดัง และจำเป็นมากที่ควรจะติดตั้ง Ramp หรือทางลาด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนถ่ายสินค้านั่นเองโดยจะมี “พื้นที่การตรวจสอบสินค้า (Verification area)” เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่รับสินค้า และ พื้นที่เก็บสินค้า เนื่องจากการตรวจสอบสินค้านั้น จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ในการเช็คของ และบันทึกข้อมูลหลังจากที่รับสินค้าเข้ามาแล้ว เพื่อจะส่งต่อไปยังโซนการเก็บสินค้านั่นเอง
 • พื้นที่เก็บสินค้า เป็นพื้นที่เน้นเรื่องของการสต็อกสินค้าภายในคลัง โดยจะเก็บสินค้าเป็นหมวดหมู่ และมีการดูแลรักษาสินค้าตามความเหมาะสมของสินค้าแต่ละประเภท
  ทั้งนี้ทั้งนั้น พื้นที่ส่วนนี้ จะเป็นพื้นที่การทำงานในส่วนของพนักงานโกดังที่ช่วยรับผิดชอบดูแลสินค้าไปในตัว ซึ่งเป็นจุดการทำงานที่เชื่อมต่อระหว่างการรับสินค้าเข้าโกดัง และขนสินค้าออกนอกโกดังนั่นเอง
 • พื้นที่สำนักงาน เป็นพื้นที่ส่วนของออฟฟิศสำนักงานในการทำงานเรื่องเอกสาร หรือการติดต่อระหว่างลูกค้า และทีมงานโดยจะมี Facilities สำหรับพนักงานที่สำคัญ ได้แก่ “ห้องน้ำ” และ “พื้นที่พักผ่อนพนักงาน” เช่นพื้นที่นั่งพัก ดื่มน้ำ ฯลฯเป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันสำหรับพนักงานในสำนักงาน และ พนักงานที่ทำงานส่วนโกดังเก็บสินค้า
 • พื้นที่ส่งสินค้า ระหว่างพื้นที่ส่งสินค้า และ พื้นที่เก็บสินค้า จะมี พื้นที่ในการแพ็คของ และ พื้นที่ตรวจสอบสินค้า เพื่อเตรียมส่งออก และพื้นที่อื่นๆ จะเหมือนกับ พื้นที่การรับสินค้าเข้าโกดัง นั่นคือ มี Loading dock ในการเตรียมขนถ่ายสินค้า และ Ramp หรือทางลาด เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้านั่นเอง
  ระหว่าง พื้นที่ส่งสินค้า และ พื้นที่เก็บสินค้า จะมี พื้นที่ในการแพ็คของ และ พื้นที่ตรวจสอบสินค้า เพื่อเตรียมส่งออกนั่นเอง
ภาพประกอบ :https://www.proindsolutions.com

จุดขึ้นลงสินค้าแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

 • Open Dock : จุดขึ้นลงสินค้าแบบOpen Dock จุดขนถ่ายสินค้า ลักษณะนี้อาจจัดการลำเลียงสินค้าได้ยากหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
 • Depressed Dock : จุดขึ้นลงสินค้าแบบDepressed Dock จุดขนถ่ายสินค้าลักษณะนี้มีความลาดเอียง อาจเคลื่อนย้ายสินค้าลำบากและอาจเกิดความเสียหายต่อตัวอาคาร
 • Flush Dock : จุดขึ้นลงสินค้าแบบFlush Dock เป็นลักษณะของจุดขนถ่ายสินค้าที่พบได้บ่อยที่สุด หากคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่าที่คุณสนใจมีจุดขนถ่ายสินค้าลักษณะนี้ อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่ามีส่วนกันชนอยู่ด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้รถบรรทุกเสียหายระหว่างการจอดเคลื่อนย้ายสินค้า
 • Enclosed Dock : จุดขึ้นลงสินค้าแบบEnclosed Dock จุดขนถ่ายสินค้าลักษณะนี้มีที่กำบังมั่นคงแข็งแรง แต่ก็ต้องระวังในเรื่องการระบายอากาศให้ดีด้วย
 • Saw Tooth Dock : จุดขึ้นลงสินค้าSaw Tooth Dock คลังสินค้าให้เช่าที่มีพื้นที่จำกัดอาจใช้วิธีออกแบบจุดขนถ่ายสินค้าเป็นฟันเลื่อย ทำให้รถบรรทุกเคลื่อนที่เข้าและออกได้ง่ายขึ้น

อย่าลืมตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและลดความเสี่ยงระหว่างเคลื่อนย้ายสินค้า เช่น ตัวหยุดล้อและกันชน ว่าทางคลังสินค้าหรือโกดังมีอุปกรณ์เหล่านี้พร้อมหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบจุดขนถ่ายสินค้าให้เรียบร้อยตามมาตรฐานความปลอดภัยด้วย

ประเภทประตูสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ ประตูคลังสินค้าโกดัง

ประตูขนาดใหญ่ เช่น ประตูคลังสินค้า ประตูโรงงานผลิต จะมีความแตกต่างจากประตูทั่วๆไป นั่นเป็นสาเหตุที่โดยทั่วไปไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับชนิดของประตู และยากที่จะหาประเภทที่เหมาะสมกับพื้นที่หน้างานที่ต้องใช้ เพื่อเป็นการช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และเลือกใช้ได้เหมาะสม เราจึงจะขออธิบายรายละเอียด ของประตูสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และประตูสำหรับคลังสินค้า ดังต่อไปนี้

 • ประตูสไลด์อุตสาหกรรม(INDUSTRIAL SLIDING DOOR) โดยทั่วไปใช้คนดึงสไลด์ด้วยมือ หรืออุปกรณ์ดึงเพื่อเปิด และปิด โดยสไลด์ไปด้านข้าง ประโยชน์การใช้งาน ระยะการเปิดขนาดใหญ่ข้อดี ราคาถูก ข้อเสีย เปิด และ ปิด ยาก พื้นที่ที่ใช้ต้องมีความกว้างเท่าขนาดที่ต้องการเปิด มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการตกรางนำด้านบน รางไกด์ด้านล่างอาจเกิดความเสียหายจากการสัญจรของรถยก รถโฟร์คลิฟ ปิดผนึกด้านข้างได้ไม่ดี
 • ประตูชัตเตอร์(Shutter door) กึ่งอัตโนมัติ การเปิดแบบแนวดิ่ง ประโยชน์การใช้งาน หน้ากว้างการเปิดที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลาง ข้อดีราคาถูกเมื่อเทียบระหว่างประตูการใช้งานแบบอัตโนมัติ ข้อเสีย มีเสียงรบกวน ปิดผนึกด้านข้างได้ไม่ดี ติดขัดง่าย ระยะเวลาในการเปิดช้า
 • ประตูโอเวอร์เฮด(OVERHEAD DOOR) กึ่งอัตโนมัติ การเปิดแบบแนวดิ่ง รองรับได้ทุกระยะขนาดการเปิด ข้อดี ปิดผนึกป้องกันฝุ่นผงได้เป็นอย่างดี มีฉนวนกันความร้อน และป้องกันเสียงรบกวน มีความแข็งแรง ทนต่อแรงลม ข้อเสีย ราคาค่อนข้างสูง การทำงานค่อนข้างช้า
 • ประตูไฮสปีด (High speed door) สามารถใช้ได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ การเปิดแบบแนวดิ่ง การเปิดปิดเชื่อมต่อกับระบบเซนเซอร์ ซ่อมแซมกู้คืนได้ด้วยตัวเอง ข้อดี การเปิดปิดใช้ความเร็วสูง การทำงานแบบอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ การปิดผนึกเพื่อป้องกันฝุ่นละอง ฉนวนกันอุณหภูมิ และ กันเสียงได้เป็นอย่างดี ข้อเสีย ราคาค่อนข้างสูง

การก่อสร้างโรงงาน คลังสินค้า โกดัง ต้องเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสมกับการใช้งานให้มากที่สุด และสอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้า โกดัง ไม่ว่าจะเป็น Loading Dock สร้างคลังสินค้าโกดังต้องมีจุดขนถ่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน เลือกประตูที่ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของหน้างาน ส่งผลกระทบหลายอย่าง รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพของงาน และการลดต้นทุน จากการควบคุมระบบอุณหภูมิ และความเย็น แต่ในทางกลับกัน หากเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับพื้นที่หน้างาน คุณจะมีความรู้สึกเสียดาย ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป

บทความที่น่าสนใจ :
คุยกับสถาปนิค – 10 เทคนิควางแผนสร้างคลังสินค้า บริหารใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

Safety first งานก่อสร้างได้มาตรฐาน ความปลอดภัยต้องมาก่อน

Distribution Center สร้างศูนย์กระจายสินค้า ก้าวนำหน้าธุรกิจโลจิสติกส์

Online seller build a warehouse อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ สร้างคลังสินค้าระดับ 1,000 ล้านต้องทำไง

Source : http://www.whale-logistics.com/laemchabang-warehouse/, https://www.proindsolutions.com, https://calgary-convention.com/exhibiting/move-in-set-up/ , https://coadthai.wordpress.com/2020/05/19/types-of-industrial-factory-and-warehouse-doors/