Warehouse for rent สร้างคลังสินค้า โกดัง ให้เช่า ธุรกิจกำไรงามที่คุณตามหา

ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ อีคอมเมิร์ช โลจิสติกส์ เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจหลายต่อหลายกิจการเติบโตตามไปด้วย และเกือบทุกกิจการกำลังมองหาคลังสินค้าให้เช่าในเพื่อที่ทำเลสำคัญ ย่านการเติบโตของอุตสาหกรรม แหล่งของวัตถุดิบ  เพื่อการแข่งขันที่ได้เปรียบคู่แข่งและที่สำคัญ ได้การขนส่งที่รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ ทำให้ธุรกิจคลังสินค้าโกดังให้เช่าได้รับความสนใจสำหรับนักลงทุน แล้วจะสร้างคลังสินค้าให้เช่าแบบไหนที่จะเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด และทำกำไรให้ธุรกิจของคุณมาติดตามกัน Warehouse for rent สร้างคลังสินค้า โกดัง ให้เช่า ธุรกิจกำไรงามที่คุณตามหา

ทำไม สร้างคลังสินค้า โกดังให้เช่า ธุรกิจนี้ถึงน่าลงทุน

 1. เจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าต้องการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าอยู่เสมอ

ธุรกิจที่จำเป็นต้องกระจายสินค้าไปหลายพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องลงทุน ซื้อที่ดินเพื่อสร้างคลังสินค้าไว้พักสินค้าเพื่อรอการกระจายสู่ตลาด เพราะต้องให้เม็ดเงินมหาศาล แน่นอนว่าเจ้าของกิจการต้องมองหาการเช่าพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าเพื่อธุรกิจจะได้ประโยชน์จากอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม การมีความสามารถในการเข้าถึงบริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆตามความจำเป็นคือการส่งเสริมและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

 1. เจ้าของธุรกิจกำลังมองหาช่องทางในการขยายการเข้าถึงตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

การเติบโตของธุรกิจมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จำนวนมากที่สามารถใช้เงินทุนที่มีอยู่ให้หมดได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยการเช่าพื้นที่คลังสินค้า ธุรกิจจะสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่หรือขยายไปทั่วโลกได้โดยไม่ต้องใช้เงินทุนกับพื้นที่ใช้สอยต่างๆเลย

 1. ธุรกิจต้องการการจัดส่งที่รวดเร็วและถูกลง

ลูกค้าปลายทางต้องการการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น เพิ่มความกดดันให้กับทรัพยากรของบริษัท แต่ด้วยการใช้คลังสินค้าใหเช่า ธุรกิจจะสามารถตอบสนองความต้องการในการจัดส่งสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของพวกเขา คลังสินค้าให้เช่า โลจิสติกส์บุคคลที่สามมีระบบกระจายสินค้าที่คล่องตัวและครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นผู้ขนส่งภายในหรือระหว่างรัฐ การขนส่งทางบก รถไฟ อากาศ ทะเล หรือการจัดส่งภายในประเทศ

 1. ธุรกิจต้องมีการขยับขยายเพิ่มพื้นที่

บริษัทที่ต้องการพื้นที่เพิ่มในสำนักงานใหญ่สามารถเพิ่มพื้นที่พอสมควรโดยการย้ายที่ตั้งคลังสินค้าไปที่คลังสินค้าสาธารณะ พื้นที่เช่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถขยายได้โดยไม่ต้องลงทุนสร้างอาคารใหม่ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของภาษีทรัพย์สิน ค่าประกันภัย อุปกรณ์และทรัพยากรอื่นๆ

 1. ความยืดหยุ่น

การเช่าคลังสินค้าช่วยให้ธุรกิจต่างๆมีความยืดหยุ่นเมื่อพวกเขาต้องการ โดยการจ่ายเฉพาะพื้นที่และบริการที่ใช้ เพื่อให้สามารถปรับขนาดหรือลดขนาดได้ตามต้องการ ความยืดหยุ่นนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยุ่งทีสุด เช่น ช่วงเทศกาลวันหยุดเมื่อธุรกิจเกิดอาการอ่อนล้าหรือไม่พร้อมที่จะรับมือกับความต้องการที่สูงหรือที่ไม่คาดคิด

คลังสินค้าบางแห่งมีซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ที่ทันสมัย ช่วยให้สามารถติดตามสินค้าของคุณได้ง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้คุณเช็คและติดตามสินค้าได้ด้วยตนเองแทนที่จะโทรให้คนอื่นเช็คให้คุณ

สร้างคลังสินค้า โกดัง ให้เช่าแบบไหนที่จะทำให้คุณได้กำไรงาม

 • สร้างคลังสินค้า โกดัง ให้เช่าของคุณต้องอยู่ใกล้แหล่งสินค้า การประกอบกิจการคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเจ้าของสินค้าคือลูกค้าของคลังสินค้าโดยสภาพของวงจรของสินค้าแล้ว สินค้ามาจากผู้ผลิตผ่านคลังสินค้าไปยังตลาดจำหน่าย เจ้าของสินค้าคือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นจึงได้แก่ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายในขั้นตอนต่าง ๆ เจ้าของสินค้าเป็นผู้จ่ายบำเหน็จค่าบริการให้แก่คลังสินค้า แหล่งสินค้าจึงอาจเป็นได้ทั้งโรงงานผลิตสินค้า ท่าเรือนำสินค้าเข้าตลาดจำหน่ายสินค้าและท่าเรือส่งออก การเดินทางของสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้า หรือจากท่าเรือน้ำเข้ามายังคลังสินค้า และจากคลังสินค้าไปยังตลาดจำหน่าย หรือเพื่อส่งออก ต้องเสียค่าขนส่งซึ่งเจ้าของสินค้าเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ประหยัดที่สุดเป็นสิ่งพึงประสงค์ของเจ้าของสินค้า ดังนั้นทำเลที่ตั้งคลังสินค้าที่พึงประสงค์ คือตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับแหล่งสินค้ามากที่สุด ซึ่งจะทำให้เจ้าของสินค้าเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยที่สุด และยังเป็นการสะดวกแก่คลังสินค้าในการติดต่อธุรกิจอีกด้วย
 • ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าให้เช่าของคุณต้องต้องมีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้ โดยสะดวกเส้นทางคมนาคมเหล่านั้นต้องมีสภาพดี ใช้ได้ทุกฤดูกาล ทุกสภาพอากาศ เพราะการเดินทางของสินค้าจากแหล่งสินค้ามาสู่คลังสินค้า และจากคลังสินค้าไปสู่ตลาด ต้องกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือความรวดเร็ว ในปริมาณมากด้วยเพื่อค่าขนส่งที่ประหยัด
 • แหล่งแรงงานการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพที่อยู่ใกล้คลังสินค้าให้เช่า  และมีจำนวนเพียงพอเป็นปัญหาสำคัญของการประกอบธุรกิจ ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าควรอยู่ใกล้แหล่งแรงงานที่สามารถหาแรงงานที่ต้องการได้ง่าย ทั้งในขั้นที่จัดตั้งใหม่ และในขั้นขยายกิจการในอนาคตด้วย
 • ทัศนคติของชุมชนทำเลที่ตั้งของธุรกิจควรอยู่ในสภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประเภทนั้น
 • บริการสาธารณะ ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าควรอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการสาธารณะของรัฐที่จัดให้แก่สังคม เช่นสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถาบันการศึกษาสถานพยาบาล เพื่อจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการเหล่านั้น โดยคลังสินค้าไม่ต้องจัดขึ้นมาเอง ทำให้ประหยัดต้นทุนลงได้
 • สิ่งแวดล้อม– สิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่มีความสำคัญมากก็คือ อากาศและน้ำที่สำคัญรองลงไปก็คือ อุณหภูมิ แสง เสียง ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสมควรอยู่ในทำเลที่ตั้ง อากาศดี มีระบายน้ำสะดวก มีอุณหภูมิ แสง เสียง พอเหมาะ

Warehouse for rent สร้างคลังสินค้า โกดัง ให้เช่า ธุรกิจกำไรงามที่คุณตามหา ธุรกิจสร้างคลังสินค้า โกดังให้เช่า เติบโตขึ้นอย่างมาก ลูกค้ามีตัวเลือกมากมายในตลาด คลังสินค้าให้เช่า ต้องอยู่ในทำเลดี มีคุณภาพ แหล่งสินค้า เส้นทางคมนาคม แหล่งแรงงานการจัดหาแรงงานที่มี ทัศนคติของชุมชน และปัจจัยอื่นๆอีกมากมายดังที่กล่าวมาข้างต้น โอกาสการเจริญเติบโตในอนาคต ชุมชนต่างๆ จะมีความเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าต้องคำนึงถึงสถานที่ที่กิจการสามารถจะขยายตัวออกไปให้กว้างขวางได้ รวมทั้งการคับคั่งของการจราจร โอกาสที่จะเพิ่มจำนวนลูกค้ามากขึ้น นั่นคือการเพิ่มรายได้ และเพิ่มผลกำไรของกิจการ การเลือกพื้นที่ในการสร้างโกดังหรือคลังสินค้าควรพิจารณาปัจจัยหลายปัจจัยประกอบกัน สถานที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่จะเช่า ลูกค้าเจ้าของธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเลือกที่ที่ติดกับทางหลวงหลักเพื่อให้เข้าถึงง่ายด้วยรถพ่วงและรถขนส่ง และมีความเหมาะสมกับบริษัทธุรกิจของลูกค้ามากน้อยเพียงใด ความสะดวกสบายภายในอาคารคลังสินค้า โกดัง ความทันสมัยเทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่คลังสินค้าให้เช่าของคุณจะถูกเลือก การวางแผนออกแบบ ก่อสร้าง คลังสินค้า โกดังที่ได้มาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีวิศวกรควบคุม งบประมาณ ระยะเวลา ให้คุ้มค่าการลงทุนของคุณมากที่สุด เป็นอย่างไรบ้างคะ กับเนื้อหาที่เรานำมาฝากกัน เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจขยับขยายธุรกิจ สำคัญหลายท่านที่กำลังจะสร้างคลังสินค้า โกดัง ให้เช่า