Cooling Down Your Warehouse

สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า โกดัง กันความร้อนประหยัดระยะยาว

 

เตรียมรับมือกับฤดูร้อน อากาศที่ร้อนขึ้นทุกวัน เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับหลายท่านต้องทำงานในอากาศแบบนี้ เพราะไทยเราร้อนเกือบทั้งปี แน่นอน โรงงาน คลังสินค้าโกดัง อากาศร้อนกระทบต่อการเก็บสินค้า และการทำงานของพนักงาน ค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาอย่างแน่นอน แล้วจะสร้างโรงงาน คลังสินค้า โกดังแบบไหนให้กันความร้อน มาติดตามกัน Cooling Down Your Warehouseสร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า โกดัง กันความร้อนประหยัดระยะยาว

อาคารโรงงาน คลังสินค้าโกดังที่กันความร้อนมีการระบายอากาศที่ดีมีประโยชน์อย่างไร

  • พนักงานและบุคลากรในโรงงานหรือคลังสินค้าโกดัง ทำงานอย่างมีความสุข และได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
  • ระบบกันความร้อนโรงงานช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร เครื่องจักรหลายประเภทต้องอยู่ในที่อากาศเย็นและอุณหภูมิต่ำจึงจะช่วยยืดอายุการทำงานออกไปได้ เพราะปกติแล้วระหว่างการทำงานตัวเครื่องจักรเองก็มีความร้อนสูงอยู่แล้ว หากอากาศภายในโรงงานร้อนอบอ้าวและระบายอากาศไม่ดี ความร้อนที่สูงเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วกว่าเดิม
  • ระบบกันความร้อนคลังสินค้าช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าในคลังสินค้า โกดัง คลังสินค้าคือที่เก็บสินค้าหลากหลายประเภท หากภายในคลังมีอากาศอบอ้าว ร้อนจัด หรืออากาศอับทึบไม่ระบาย อาจส่งผลกระทบทำให้สินค้าที่เก็บรักษาไว้เสียหาย เปลี่ยนสภาพ หรือเสื่อมสภาพได้อย่างที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะคะ ความร้อนนั้นมีอันตรายมากกว่าที่คิด ดังนั้นหากต้องการเก็บสินค้าชนิดใดไว้ที่คลัง อย่าลืมเช็กให้แน่ใจว่าสินค้านั้นจะคงสภาพได้แม้ต้องอยู่ท่ามกลางอากาศร้อน หรือถ้าจะให้ดีก็ทำระบบกันความร้อนคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเอาไว้ด้วย รับรองว่าช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าได้แน่นอน
  • ช่วยลดต้นทุนการทำงาน เช่นเดียวกับการติดฉนวนกันความร้อนให้บ้านหรืออาคารทั่วไป เมื่อเราให้ความสำคัญกับระบบกันความร้อนโรงงานหรือคลังสินค้า โกดังก็จะช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของค่าไฟ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการทำงานของระบบทำความเย็นในโรงงาน คลังสินค้าโกดัง
ภาพประกอบ :www.nextplus.co.th

ระบบระบายความร้อน

ทำให้โรงงาน คลังสินค้า โกดังเย็นสบาย คนทำงานก็สบาย เครื่องจักร ก็เดินเครื่องได้อย่างไม่มีปัญหา อัตราการสึกหรอ ต่ำ ทำงานได้อย่างราบรื่น ในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ จะมีเครื่องจักร หรือ ขั้นตอนการผลิตสินค้า ที่ก่อให้เกิดความร้อน อยู่แล้ว อาจคิดเป็นสัดส่วน ประมาณ40% ของปริมาณความร้อน จากอุณหภูมิภายนอก และอีกเป็น 30% เป็นปริมาณความร้อนสะสมที่ก่อให้เกิด อุณหภูมิที่สูงขึ้น อีก 30%เป็นความร้อนจากอุณหภูมิภายนอกที่มีผลต่อ สภาวแวดล้อมภายในโรงงาน

การออกแบบระบบระบายความร้อน มีหลากหลายวิธี หลายหลักการ เช่น วิธี Evaportive system ข้อดี คือ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิภายนอกและภายในจะแตกต่างประมาณ 2-5 องศา และลงทุนในระบบน้อย มีอุปกรณ์ให้เลือกอย่างหลากหลาย สามารถใช้ได้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป แต่ไม่สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอีเล็กโทนนิค จึงต้องมีการเลือกใช้ระบบอย่างเหมาะสม กับ ชนิดของอุตสาหกรรมนั้นนั้น ระบบระบายความร้อน มีอุปกรณ์หลักในการลดความร้อนในการทำงาน คือ พัดลมดูดอากาศ หรือ พัดลมระบายอากาศ ระบบท่อลำเลียงอากาศ หรือ ท่อสังกะสี ที่เรามักจะมองเห็นบนเพดาน และแยกกันระหว่างอากาศเข้า และ อากาศออก โดยทั่วไป อากาศออกจากระบบจะอยู่ในที่สูง และ ท่ออากาศเย็นจะปรับดึงลงมาต่ำเพื่อให้อากาศเย็นเข้าสู่ห้องได้อย่างรวดเร็ว และตำแหน่งของการติดตั้งก็สำคัญ การออกแบบระบบระบายอากาศ ที่ดีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ต่อโรงงานอุตสาหกรรม สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากมาย

สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า โกดังต้องออกแบบระบบกันความร้อนที่มีคุณภาพ

อย่างที่เรารู้กันดีว่าการออกแบบระบบกันความร้อนโรงงานหรือคลังสินค้าที่ดีและมีคุณภาพจะช่วยป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกและยังช่วยให้การระบายอากาศอบอ้าวในตัวอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบระบายความร้อนที่ดี เป็นอย่างไร

  • ต้องกำจัดอากาศร้อน ออกจากแหล่งกำเนิด ให้เร็วที่สุด และ ต้องไม่แพร่ กระจายไปสู่ ตำแหน่ง อื่นที่เราไม่ต้องการ
  • ต้องป้องกันอากาศร้อน เข้าสู่ตัวอาคาร เพื่อมิให้ อากาศร้อนเพิ่มขึ้น อีก
  • ต้องสร้างอากาศเย็น เติมเข้าสู่ สภาวะแวดล้อมโรงงาน คลังสินค้า โกดังให้ได้มากที่สุด

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PU บนเเผ่นหลังคาเมทัลชีท หลังคาโรงงานและคลังสินค้า โกดังต้องติดตั้งฉนวนกันความร้อน PU บนเเผ่นหลังคาเมทัลชีท จึงช่วยกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวอาคารได้ถึง 90% อีกทั้งยังช่วยป้องกันการรั่วซึมและช่วยลดเสียงดังจากเสียงฝนหรือเสียงรบกวนอื่นที่กระทบกับเเผ่นหลังคาเมทัลชีทให้เบาลง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าทุกประเภท

ช่องระบายอากาศ (Louver) รอบด้าน สร้างโรงงานและสร้างคลังสินค้า โกดังออกแบบให้มีช่องระบายอากาศ (Louver) รอบด้าน เพื่อการระบายอากาศและถ่ายเทความร้อนที่ดี เป็นระบบกันความร้อนคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐาน

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ความร้อนจะลอยตัวขึ้นที่สูง การติดตั้งพัดลมระบายอากาศในตัวอาคารโรงงานและคลังสินค้าโกดังช่วยทำหน้าที่ดูดอากาศร้อนออกสู่ภายนอก พร้อมเร่งให้อากาศเย็นหมุนเวียนกลับเข้ามาภายในอาคาร

โคมไฟและหลอดไฟ LED โคมไฟและหลอดไฟ LED ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 75% นอกจากนี้ยังมีอีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือหลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟที่ไม่เกิดความร้อนขณะใช้งาน ทำให้หมดห่วงเรื่องความร้อนภายในอาคารที่เกิดจากการเปิดหลอดไฟ

Cooling Down Your Warehouse สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า โกดังทั้งทีต้องให้ประหยัดระยะยาว และคุ้มค่าภายในอาคารโรงงาน คลังสินค้าโกดัง จะรู้สึกถึงความเย็นสบาย อากาศที่โล่ง โปร่ง ไม่อบอ้าว เหมาะกับการทำงาน เพราะความร้อนและแสงแดดจัดนอกจากจะทำให้ตัวอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าโกดังของท่านเก็บสะสมความร้อนไว้ภายในจนส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตรวมถึงสุขภาพกายของพนักงานแล้ว ยังส่งผลเสียต่อการเก็บสินค้าหรือเครื่องจักรบางประเภท อันทำให้เกิดความเสียหายระยะยาวที่ท่านไม่ควรมองข้าม ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สร้างโกดัง ที่มีคุณภาพ กันความร้อน ทำให้อาคารคลังสินค้าโกดังของท่านประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยมีทีมวิศวกรควบคุม และผลงานการก่อสร้างการันตี เชื่อได้ว่าท่านจะได้คลังสินค้า โกดังที่พร้อมเดินหน้าธุรกิจ หมดปัญหากวนใจในทุกฤดูกาล