Feng Shui ต้องรู้ฮวงจุ้ยอาคาร คลังสินค้า โกดัง ให้ธุรกิจรุ่งเรือง เงินไหลมาเทมา

 

ฤกษ์ยาม ฮวงจุ้ย เรื่องสายมู อยู่กับคนไทยมาช้านาน การถือเคล็ด โหราศาสตร์หรือฮวงจุ้ยต่างๆ  เป็นที่สนใจในกลุ่มคนทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพราะเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองได้ เงินทองไหลมาเทมา ปรับร้ายให้กลายเป็นดี ในงานก่อสร้างอาคารสถานที่ก็เช่นเดียวกัน สร้างโรงงาน โกดัง คลังสินค้า เป็นสถานที่ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากเรื่องของการวางแผนก่อสร้างต่างๆ ปรึกษาวิศวกร สถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว ต้องมีเรื่องของการดูฤกษ์ยาม ฮวงจุ้ย หากต้องการให้ธุรกิจของเรามีความราบรื่นและเจริญรุ่งเรือง เรื่องของความถูกที่ ถูกเวลา ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมและช่วยหนุนให้กับธุรกิจก้าวหน้า เพราะสถานทีหรือตำแหน่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตสินค้าและบริการที่ดีออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในบางโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าที่มีส่วนของสำนักงานเข้ามารวมอยู่ด้วย เช่น ออฟฟิศเจ้าของธุรกิจ ห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง ออฟฟิศที่ทำงานของฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายการเงิน มานั่งรวมอยู่ในโรงงานหรือคลังสินค้าด้วยนั้น ก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการปรับฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก บทความที่เรานำมาฝากกันวันนี้ รวมหลักฮวงจุ้ยโรงงาน โกดัง และฮวงจุ้ยคลังสินค้าที่ดี รวมถึงการปรับฮวงจุ้ยให้เหมาะสมเพื่อเปิดรับพลังงานดี ๆ เข้าสู่โรงงาน โกดังและคลังสินค้า รวมไปถึงเริ่มต้นก่อสร้าง ฤกษ์ยกเสาต่างๆ จะส่งเสริมธุรกิจยังไง Feng Shui ต้องรู้ฮวงจุ้ยอาคาร คลังสินค้า โกดัง ให้ธุรกิจรุ่งเรือง เงินไหลมาเทมา

ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์โบราณที่สามารถดึงเอาพลังของธรรมชาติที่ดีเพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยในสถานที่หรือที่ดินนั้นๆ รวมถึงช่วยทอนพลังธรรมชาติที่ไม่ดีหรือพลังงานที่ติดลบออกไป ศาสตร์การปรับฮวงจุ้ยเชื่อว่าพลังธรรมชาติที่ดีไหลเวียนอยู่รอบตัวเรา เช่นเดียวกับพลังงานที่ไม่ดี ดังนั้น การปรับเปลี่ยน วางโครงสร้างอาคารสถานที่ หรือการจัดระเบียบสถานที่ตามหลักฮวงจุ้ยหรือหลักธรรมชาติจึงมีส่วนช่วยเปิดรับพลังงานดี ๆ เข้ามา แบบแปลนโรงงาน ตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับเจ้าของธุรกิจ เจ้าของอาคารหรือออฟฟิศรวมถึงสำนักงาน ต่างๆ ที่จะต้องออกแบบ ตัวอาคาร ให้ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ยในการออกแบบที่ถูกต้อง นั้นถ้าหากได้ทำการออกแบบ แปลนอาคาร ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลัก จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะสามารถวางแปลนของ ตัวอาคาร และ ประตูทางเข้าที่ดี และ สามารถออกแบบให้ดึง กระแสพลังงานที่ดี เข้ามาหล่อเลี้ยงภายใน ตัวอาคาร ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไปสู่อนาคต

พิธียกเสาเอก ฤกษ์งามยามดี

การกำหนดฤกษ์เสาเอกนั้น ส่วนใหญ่ก็คงต้องให้ผู้ที่เรานับถือ เช่น พระอาจารย์ พราหมณ์ หรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือ ดูฤกษ์ดูยามในการทำพิธียกเสาเอกให้ โดยท่านเหล่านั้นก็จะหาวันและเวลาที่เป็นมงคลให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เราสะดวกที่จะสร้างด้วย ถ้าหากไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการตามหาพระอาจารย์ทั้งหลายมาให้ฤกษ์ให้ยาม คุณอาจจะหาฤกษ์ด้วยตนเองก็ได้ โดยอาจจะดูจากปฏิทิน 100 ปี หรือหาซื้อหนังสือโหราศาสตร์ ประเภทสรุปรวมฤกษ์ประจำทั้งปี ซึ่งหนังสือพวกนี้จะออกวางตลาดตอนปลายปีทุกปี การทำพิธียกเสาเอกกับขั้นตอนการสร้าง
การก่อสร้างอาคาร คลังสินค้า พิธียกเสาเอก จะทำกันได้ใน 3 ลักษณะดังนี้

 1. ยึดเวลาที่ตอก (เจาะ) เสาเข็มต้นแรกหรือเวลาที่ตอก (เจาะ) เสาเข็มต้นที่กำหนดให้เป็นเสาเอก (น่าจะเรียกว่า “ฤกษ์” เข็มเอก)
 2. ยึดเวลาที่ยกเสาเหล็กเสริมเทคอนกรีตฐานราก (จะเทคอนกรีตฐานรากพร้อมกับการตั้งเหล็กเสาต้นที่เป็นเสาเอก)
 3. ยึดเวลาที่มีการเทคอนกรีตหล่อเสาอาคารจริง ๆ(ซึ่งอาจจะตั้งหลังจากเริ่มทำการก่อสร้างแล้วเป็นเดือน) แต่เราจะกล่าวถึงเฉพาะการเตรียมการ เตรียมของใช้และขั้นตอนในการยกเสาเอกแบบ ที่ยึดเวลาที่ยกเสาเหล็กเสริมขึ้นตั้งและเทคอนกรีตฐานราก ซึ่งเป็นลักษณะที่การสร้างบ้านในส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้กัน

ฮวงจุ้ยโรงงาน โกดังและคลังสินค้า รับพลังบวก ธุรกิจปัง

 • เลือกองศาทิศทางที่ดี ไม่ควรมองข้ามการเลือกทิศทางของอาคาร โดยเฉพาะทิศทางที่โรงงาน บริษัท ของเราหันออกไปนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทั้งในมุมมองของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงองศาทิศทาง และศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม เพราะประตูทางเข้านั้นถือว่าเป็นช่องเปิดที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของตัวอาคาร ในทิศหลัก 4 ทิศ คือ เหนือ ใต้ ออก และตกนั้น ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยชั้นสูงแบ่งออกเป็นอีก 24 ทิศทางย่อย และในทุก 4 ทิศทางหลักนั้นจะมีทั้งทิศดีและทิศไม่ดีปะปนกันไป จึงไม่ได้แปลว่าอาคารหันหน้าทิศใต้หรือหันทิศเหนือแล้วจะดีเสมอไป การเลือกทิศทางที่ดีนั้นต้องให้เข้ากับดวงชะตาของสมาชิกผู้ใช้งานอาคาร ธุรกิจที่ทำ รวมไปถึงลักษณะของพื้นที่ทำงาน ทิศทางในการจัดวางโต๊ะ ควรไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ควรมีมากกว่า 2 ทิศ เพื่อให้ทุกคนทำธุรกิจโดยมีเป้าหมายหรือแนวทางในการทำธุรกิจไปในทางเดียวกัน แต่หากอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ที่ต้องการความคิดหลากหลายรูปแบบก็สามารถหันไปในหลายๆ ทิศทางที่แตกต่างกันได้ เพราะเป็นธุรกิจที่ต้องการให้แต่ละคนมีความคิดแตกต่างกันไป  ทั้งนี้ การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญคือ เรื่องของความเป็นระเบียบซึ่งถือเป็นพื้นฐานแรกของฮวงจุ้ย
 • ปรับฮวงจุ้ยเปิดรับพลังบวก ด้วยการจัดวางสำนักงานให้ใกล้กับทางเข้าของที่ดินมากที่สุด หากโรงงานของเรามีส่วนของสำนักงานอยู่ด้วย โดยเฉพาะเป็นสำนักงานที่เจ้าของ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ทำงานอยู่ในส่วนสำนักงานนั้นด้วย ต้องจัดวางส่วนสำนักงานให้ใกล้กับทางเข้าของที่ดินให้มากที่สุด เพราะปากทางเข้าของที่ดินนั้นถือว่าเป็นส่วน “หัวมังกร” ที่กระแสพลังทั้งหมดต้องไหลผ่านเข้ามาสะสม ดังนั้นสำนักงานที่ดีก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นทางเข้าที่ดินชัดเจนจึงจะถือว่าสามารถดึงเอากระแสพลังนี้เข้าไปหล่อเลี้ยงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเจ้าของหรือธุรกิจได้

 

 • อาคารโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า ต้องมีขนาดเหมาะสมกับที่ดิน ไม่แออัดจนเกินไป หลักของฮวงจุ้ยโรงงาน โกดังและคลังสินค้าข้อแรกเลยก็คือการกำหนดขนาดของตัวอาคารให้เหมาะสมกับขนาดที่ดิน โดยการวางอาคารโรงงานโกดังหรือคลังสินค้าให้มีขนาดพอเหมาะเมื่อเทียบกับตัวที่ดินและต้องไม่ดูอึดอัดจนเกินไป เพื่อให้กระแสพลังนั้นไหลเวียนเข้าไปหล่อเลี้ยงอาคารโรงงาน โกดังและคลังสินค้าได้ดี ส่วนการมีถนนทางรถวิ่งหรือทางเดินในพื้นที่โรงงานโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้าที่เพียงพอและทำให้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายภายในโรงงานมีความสะดวก ก็ถือว่ามีฮวงจุ้ยที่ดีมากพอสมควร เพราะหากมองตามหลักความเป็นจริงประกอบเข้าไปด้วย ก็จะพบว่าหากการขนส่งคมนาคมภายในที่ดินโรงงานของเราสะดวก จะทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิต การเก็บสต๊อก หรือการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีและง่ายต่อการทำงาน
 • ภายในอาคารโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าต้องโล่ง โปร่งสบาย และอากาศไหลเวียนดี ในส่วนของตัวอาคารโรงงาน โกดังและคลังสินค้า ควรออกแบบให้โปร่ง โล่ง สบาย มีแสง ลมและอากาศไหลเวียนถ่ายเทดี โดยเฉพาะในส่วนผลิตที่ต้องใช้แรงงานของพนักงาน เพราะแสงและลมถือเป็นกระแสพลังดีในทางฮวงจุ้ยชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ไลน์ผลิตหรือในอาคารโรงงานที่ผลิตสินค้าหรือเป็นขั้นตอนที่สำคัญก็ควรจะอยู่ใกล้กับทางเข้าหลักภายในที่ดิน ยิ่งหากอยู่ค่อนไปทางด้านหน้าของโรงงานได้ยิ่งดี เพราะด้านหน้าของที่ดินจะถือว่าได้รับกระแสพลังมากกว่าส่วนหลังของที่ดิน ส่วนของไลน์การผลิตต้องวางให้เรียบง่ายต่อเนื่อง ทิศทางการวางการหันของเครื่องจักรหรือพนักงานต้องดูแล้วมีจุดร่วม ไม่แตกแยกกันมากและเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหลักฮวงจุ้ยโรงงานที่ช่วยทำให้การทำงานราบรื่น เสริมสร้างความสามัคคีภายในโรงงาน
 • สำนักงานขายและฝ่ายการตลาดต้องจัดไว้ใกล้กับประตู ส่วนพนักงานขายหรือการตลาดนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานที่นำเอาโชคลาภเงินทองเข้ามาในบริษัทหรือโรงงานคลังสินค้าของเรา ควรจัดวางให้นั่งใกล้ ๆ กับประตูทางเข้าของส่วนสำนักงาน เพราะถือว่าเป็นจุดที่มีกระแสพลังไหลเวียนมากที่สุด ดังนั้นหากสามารถจัดเอาฝ่ายขายหรือการตลาดนั่งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งใกล้ทางเข้าได้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยโรงงานที่เหมาะสม

 

 • แสง ภายในอาคารโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าต้องมีแสงสว่าง ส่องทั่วถึง ในส่วนของแสงสว่างภายในโรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในศาสตร์ฮวงจุ้ยโรงงานตามระบบวิชาการนั้น “แสง” เป็นพลังงานที่ช่วยกระตุ้นพลังของชีวิตให้กระฉับกระเฉงและมีความกระตือรือร้นได้มากที่สุด ดังนั้นหากต้องการเสริมประสิทธิภาพให้กับส่วนผลิต การมีแสงสว่างที่เพียงพอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาด โรงงานที่มีแสงสว่างเพียงพอจะส่งผลให้ผลผลิตดีกว่าโรงงานที่ดูมืดทึบและเงียบเหงาได้อย่างมาก โดยแสงสว่างนั้นสามารถใช้ได้ทั้งแสงสว่างจากธรรมชาติจากการออกแบบที่ปล่อยให้แสงธรรมชาติเข้ามาผ่านหลังคาโรงงาน หรือจะเป็นการใช้แสงของดวงไฟต่าง ๆ ก็ได้

 

 • ฮวงจุ้ยป้ายชื่อบริษัท ช่วยดักทรัพย์ป้ายบริษัท หรือ โลโก้บริษัทมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวบอกพิกัดให้ลูกค้ารู้ว่า บริษัทของเราอยู่ตรงไหน โดยหลักฮวงจุ้ยแนะนำให้ป้ายควรตั้งขวางกับแนวถนน  เพราะช่วยให้การมองเห็นปะทะสายตาได้มากกว่าป้ายที่ขนานไปกับถนนนั่นเอง นอกจากนี้ ขนาดของป้ายควรจะต้องใหญ่ มองเห็นชัดเจน
ภาพประกอบ :www.royalparkrajapruek.org
 • การสร้างสิ่งกระตุ้นพลังงาน สามารถกระตุ้นพลังได้โดยการสร้างสิ่งเคลื่อนไหวอย่างการจัดของที่แสดงถึงความร่ำรวยมั่งคั่ง เช่น สำเภาแห่งความร่ำรวย ของเหล่านี้จะแสดงพลังของความมั่งมีใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดพลังความร่ำรวยตกแต่งออฟฟิศด้วยของที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ปลา เต่ามังกร สำเภา ใช้อัญมณีตกแต่งออฟฟิศ ซึ่งอัญมณีนั้นเป็นตัวดึงดูดพลังแห่งความมั่งคั่ง โดยคุณสามารถวางอัญมณีเหล่านี้ไว้ที่ตำแหน่งทางด้านการเงินของออฟฟิศ ตกแต่งบ้านและออฟฟิศด้วยน้ำพุ น้ำพุเป็นสิ่งที่แสดงถึงพลังทางด้านการเงินที่ดีและแข็งแรงมาก แต่หากคุณไม่มีน้ำพุคุณอาจใช้ภาพน้ำตก ทะเล แม่น้ำ ตกแต่งบ้านหรือออฟฟิศของคุณแทนก็ได้ เพราะถึงอย่างไรน้ำก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย และต้นไม้มงคล  เช่น ต้นชัยพฤกษ์ – ความสำเร็จ ความก้าวหน้า ชัยพฤกษ์ ไม้ดอกทรงพุ่ม มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ออกดอกสวยงามในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เป็นไม้มงคลที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และอิสรภาพ หากเคหะสถานใดมีไม้ชัยพฤกษ์อยู่ในบริเวณบ้านเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดี ทิศที่ควรปลูก : ตะวันตกเฉียงใต้  ต้นประดู่ – ความสามัคคี ไม้มงคลที่มีความครบเครื่องในเรื่องดีงาม เพราะนอกจากจะออกดอกสีสันงดงามแล้ว เนื้อไม้ประดู่ยังมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมที่จะใช้งานในหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นไม้มงคลสำคัญที่เสริมสร้างความสามัคคีจึงถูกนำไปใช้ในประเพณีแข่งเรือเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย ทิศที่ควรปลูก : ทิศตะวันตก ต้นสารภี – ปัดเป่าสิ่งไม่ดี เสริมบารมีในหน้าที่การงาน ไม้ยืนต้นขนาดกลางที่ผลิดอกแย้มบานในช่วงฤดูหนาว เหมาะสำหรับปลูกไว้ในบริเวณบ้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อในด้านของการเป็นไม้มงคลที่เสริมส่งให้เกิดความมั่นคงแก่ผู้อยู่อาศัยปราศจากโรคภัยเข้ามากล้ำกลายนั่นเอง ทิศที่ควรปลูก : ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นต้น
 • การจัดโต๊ะทำงาน ด้านหลังโต๊ะทำงานของผู้บริหารควรเป็นผนังทึบ ไม่ควรมีหน้าต่างหรือกระจก ซึ่งภาษาฮวงจุ้ยเรียกว่าการขาดการเกื้อกูลและปกป้อง ทำให้เสียโอกาสให้แก่ผู้อื่น นอกจากนั้น หากภายนอกอาคารมีเหลี่ยมมุมของตึกอื่น หลังคา หรือป้ายโฆษณาเล็งตรงมา ควรแก้ไขด้วยการทำผ้าม่านปิดและติดลูกแก้วเจียระไนแขวนบริเวณตำแหน่งที่ถูกเล็งมา เพื่อช่วยสะท้อนพลังงานที่ไม่ดี รวมถึงโต๊ะทำงานของพนักงานควรจัดโต๊ะอยู่ในแนวเฉียงจากประตูทางเข้า โดยจัดให้อยู่ในด้านหน้าของโต๊ะหัวหน้า เพื่อให้หัวหน้าสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างเต็มที่ และควรจัดโต๊ะทำงานหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน อย่าหันหน้าชนกัน เพราะจะมีแรงขับทำให้เกิดความกดดันในที่ทำงาน สำหรับการจัดโต๊ะทำงานของพนักงานที่ไม่เหมาะสม เช่น จัดโต๊ะทำงานกีดขวางทางเดินของผู้บริหารหรือหัวหน้างานจัดโต๊ะทำงานหันเข้าหาเสา กำแพง หรือเหลี่ยมมุมต่าง ๆ จัดโต๊ะทำงานหันหลังให้กับประตูทางเข้าออก เพราะทำให้เกิดปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ในองค์กรและขาดสมาธิในการทำงาน การจัดโต๊ะทำงานใกล้ปากประตูมากเกินไปจะทำให้วอกแวกและไม่มีสมาธิในการทำงาน เป็นเหตุให้หยุดงานบ่อย หรือจัดโต๊ะทำงานตรงกับประตูห้องน้ำ แต่หากจำเป็นต้องทำ ควรใช้กระถางต้นไม้ตั้งคั่นกลางระหว่างโต๊ะทำงานกับประตูห้องน้ำ
 • การจัดห้องประชุม ห้องประชุมเป็นห้องที่ถูกใช้งานร่วมกันหลายๆ คน ดังนั้นควรนำสีสันของธาตุดินมาตกแต่ง หรือเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้มีสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวคนที่แตกต่างกันไว้ให้อยู่ด้วยกันได้ ส่วนโต๊ะประชุมควรเลือกเป็นทรงกลม หรือวงรี ขอบโต๊ะก็ควรมีความโค้งมน สิ่งสำคัญไม่ควรมีรอยต่อหรือช่องว่างเยอะ เพราะจะทำให้การประชุมราบรื่นไม่ติดขัด นอกจากนี้ตำแหน่งการนั่งก็มีส่วน เช่น ควรนั่งหัวโต๊ะด้านที่ไม่ชนประตู ควรนั่งหันหน้าไปทางประตู จะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น

Feng Shui ต้องรู้ฮวงจุ้ยอาคาร คลังสินค้า โกดัง ให้ธุรกิจรุ่งเรือง เงินไหลมาเทมา เคล็ดลับการเสริมฮวงจุ้ยต่างๆ ให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับหลายท่านที่เริ่มทำธุรกิจการศึกษาเรื่องฮวงจุ้ย นอกจากจะเป็นความเชื่อแล้วยังทำให้สบายใจ ส่งเสริมกระตุ้นการทำธุรกิจ เป็นก้าวแรกที่ดีไม่น้อย ไม่ว่าจะสร้างอาคารสำนักงาน คลังสินค้า โกดัง โรงงาน ในทุกขั้นตอนนั้นล้วนสำคัญ ฮวงจุ้ยก็ต้องมาพร้อมกับการออกแบบของสถาปนิกที่สอดคล้องการใช้งาน ทันสมัย รวมไปถึงในขั้นตอนการก่อสร้าง พิธียกเสาเอก เสาโท ฤกษ์ต่างๆ ล้วนสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น ไร้ปัญหา

 

Source :   : https://www.thaihometown.com/fengshui/3444/ ,https://www.sanook.com/horoscope/11073/,https://www.proindsolutions.com/17392367,https://www.pattra.co.th/, www.huapood.com