สถานที่ : ซอยศรีนครินทร์ 65
เจ้าของโครงการ : คุณ แทน คงชูญาติ
รายละเอียด : ก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น

สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 1 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 2 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 3 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 4 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 5 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 6 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 7 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 8 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 9 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 10 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 11 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 12 สำนักงาน 6 ชั้น ศรีนครินทร์ 13