ชื่อโครงการ : PROJECT DRDT ROOM TYMPHANY ACOUSTIC TECHNOLOGY
ชื่อลูกค้า : TYMPHANY ACOUSTIC TECHNOLOGY (Thailand) Co., Ltd
สถานที่งานโครงการ : อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง