โครงการห้องอัดเสียง สยามคูโบต้า

ชื่อโครงการ : โครงการห้องเก็บเสียง สยามคูโบต้า
สถานที่ : จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เปอร์เซ็นงานสะสม : 50%

รายละเอียดโครงการ

  • เตรียมการ
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานระบบ
  • งานอื่นๆ