Specialist ปัญหาเสียงดังรบกวน แก้ได้ง่ายๆ จริงไหม? ไม่อยากถูกหลอกต้องรู้!

ทำไมสร้างห้องเก็บเสียงแล้วยังมีปัญหา กันเสียงไม่ได้ มีเสียงก้องเสียงสะท้อน ยังมีเสียงรบกวนจากภายนอก หนึ่งในปัญหาของการสร้างห้องเก็บเสียง แต่ไม่สามารถกันเสียงได้จริง ทำให้มีเสียงรบกวนต้องแก้ ต้องปรับปรุงอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเก็บเสียงเครื่องจักร ห้องทดสอบเสียงเครื่องจักร สตูดิโอ ห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง และอื่นๆ เกิดจากปัญหาตรงไหนกันแน่ หนึ่งในปัญหาที่หลายคนมองข้ามคือการคิดว่าจำเป็นต้องใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหา และคิดว่าสามารถหาวิธีแก้ไขเองได้ และความสำคัญในการการวัดเสียงพื้นที่โดยรอบ ก่อนการวางแผนการออกแบบห้องเก็บเสียงและการเลือกวัสดุที่เหมาะสม ทุกปัจจัยนั้นสำคัญ ล้วนแล้วแต่เข้ามาอุดรูรั่วของปัญหาเสียงที่คุณเจอ

ภาพประกอบ :ห้องบันทึกเสียง

จริงหรือเปล่า ปัญหาเสียงดังแก้ได้ง่ายๆ ใครก็ทำได้

จริงๆ แล้วการจะแก้ไขปัญหาเสียงดังให้ได้ผลนั้น ควรได้รับคำแนะนำหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยตรง เพราะ ปัญหาเสียงที่เกิดขึ้นจริงๆ แล้วดังทะลุมาจากหลายช่องทาง ถ้าจะต้องใช้วัสดุกันเสียง แผ่นกันเสียงนั้น จะต้องใช้กี่แผ่น จำนวนเท่าไร ถึงจะแก้ไขปัญหาเสียงดังที่เจออยู่ได้จริงๆ จะต้องติดแผ่นกันเสียง ติดผนังกันเสียงตรงจุดไหน ถึงจะแก้ไขปัญหาเสียงดังให้ได้ผล และวัสดุกันเสียงนั้นมีอะไรบ้าง วัสดุแบบไหนใช้ได้ผล แบบไหนใช้ไม่ได้ผล และราคาที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ฯลฯ การที่เราคิดว่าปัญหาเสียงดังแก้ไขง่าย แค่ติดผนังกันเสียงก็เรียบร้อยแล้วนั้น อาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพราะถ้าติดผิด ติดไม่ตรง ติดไม่พอต่อความดังของเสียงที่เจอ ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเลย ดังนั้น ในทางที่ดีที่สุด การแก้ไขปัญหาเสียงจึงควรได้รับคำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ

ปัจจุบันวัสดุป้องกันแก้ไขปัญหาเสียงในท้องตลาดนั้นมีให้เลือกหลากหลาย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้การันตีแน่ชัดว่าจะมีคุณสมบัติในการแก้ไขปัญหาเสียงได้จริงหรือไม่ ไม่ใช่ซื้อวัสดุแก้ไขปัญหาเสียงดังมาแล้ว แต่สุดท้ายก็ใช้งานไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการ ก็เป็นการเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์

ภาพประกอบ :ห้อทดสอบเสียง

การวัดเสียงให้ได้มาตรฐาน ระดับผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง

  • เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) ใช้สำหรับการตรวจวัดเสียง“ในบริเวณที่ทำงานที่มีเสียงดังต่อเนื่อง” และ “มีลักษณะเสียงคงที่” ต้องตรวจวัดในบริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงานจริงอยู่ในสภาพการทำงานปกติ ตลอดระยะเวลาการทำงาน 1 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้การตรวจวัดผิดพลาด ต้องได้มาตรฐาน IEC 61672 : 2002 Electroacoustics Sound Level Meters Class 1 หรือ Class 2 หรือเทียบเท่าด้วย
  • เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) ใช้สำหรับวัดปริมาณเสียงสะสมในลักษณะของเสียงต่อเนื่องที่ไม่คงที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น เสียงเครื่องบดพลาสติก เสียงเครื่องเจียร จำเป็นต้องได้มาตรฐาน Specifications for Personal Sound Exposure Meter หรือเทียบเท่า
  • เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact or Impulse Noise) เสียงเครื่องปั๊มชิ้นโลหะ เสียงตอกเสาเข็ม เสียงจากการทุบหรือเคาะ เป็นต้น จำเป็นต้องได้มาตรฐาน IEC 61672 : 2002 Electroacoustics Sound Level Meters Class 1 หรือ Class 2 หรือ เทียบเท่า
  • อุณหภูมินั้นมีผลต่อการวัดระดับเสียง โดยเครื่องวัดเสียงมาตรฐานนั้น ส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับอุณหภูมิห้องที่อยู่ในช่วง -7 ถึง 66 องศาเซลเซียส ในการนำเครื่องวัดเสียงไปใช้เราก็จำเป็นต้องวัดอุณหภูมิห้องด้วยว่าว่าเหมาะสมกับเครื่องหรือไม่ ไม่อย่างนั้นแล้วการวัดเสียงในครั้งนั้นๆ ก็จะไม่ค่าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  • เครื่องวัดระดับเสียงก็จำเป็นจะต้องเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน สามารถทำงานภายใต้สภาพอากาศที่มีความชื้นสูงได้ดี ความชื้นไปเกาะกับไมโครโฟนที่ใช้ทำการวัดระดับเสียง จะส่งผลให้การวัดได้ค่าเสียงที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือทำให้เกิดเสียงแทรกได้
  • จำเป็นต้องปรับค่าความดันอากาศตามที่เหมาะสมกับเครื่องเสมอ ซึ่งโดยทั่วไปถ้าระดับของพื้นที่ ที่จะทำการวัดระดับเสียงนั้น อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 10,000 ฟุต ก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากความดันอากาศ
  • เลือกใช้ไมโครโฟนที่ดีมีคุณภาพ และสวมเครื่องป้องกันลมให้กับไมโครโฟนด้วย เพื่อให้ค่าที่ออกมาเป็นค่าเสียงที่ถูกต้องจริงๆ
  • การวางตำแหน่งของไมโครโฟนและอุปกรณ์วัดระดับเสียงต่างๆ ต้องมีการวางเพื่อป้องกันการถูกแรงสั่นสะเทือนด้วย เพื่อให้สามารถวัดค่าเสียงจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ต้องป้องกันไม่ให้เสียงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่ไม่ต้องการมารบกวน เพราะหากปล่อยให้เสียงจากแหล่งกำเนิดอื่นมารบกวนมากเกินไปแล้ว นั่นก็หมายความว่าค่าระดับเสียงที่ได้นั้น ไม่ใช่ค่าความดังที่แท้จริง

ค่าเสียงรบกวน ส่งผลโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ หรือเลือกใช้วัสดุอะคูสติก และจัดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเสียงได้อย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น ในการวัดระดับเสียงจึงจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและความเชี่ยวชาญที่จะต้องควบคุมเสียงจากแหล่งอื่นๆ หรือ เสียง Background ให้เหมาะสม หรือลบออกไปให้หมด เพื่อให้ได้ค่าเสียงจริงสำหรับนำไปใช้ออกแบบการแก้ไขและควบคุมเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ :ห้องซ้อมดนตรี

คุณอาจไม่เคยรู้ ติดแผ่นกันเสียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอ

แม้แผ่นกันเสียง หรือผนังกันเสียงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเสียงดังได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เข้าต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ปัญหาเสียงดังนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เสียงดังจากภายนอกทะลุผ่านเข้ามาทางผนังห้องหรือผนังบ้านอย่างเดียว แต่ยังสามารถทะลุผ่านมายังช่องประตู หน้าต่าง รูปลั๊กไฟ ฝ้าเพดาน หรือแม้กระทั่งช่องแอร์ได้อีก ดังนั้น จึงไม่แปลกที่หากพบว่าแม้จะติดผนังกันเสียงไปแล้ว แต่ก็ยังคงมีเสียงดังรบกวนอยู่ เพราะสาเหตุอาจเกิดจากการมีเสียงดังทะลุมาจากช่องทางอื่นได้ด้วย ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาเสียงดังให้ได้ผล จึงควรมีการตรวจสอบ และวิเคราะห์ให้รอบคอบว่า เกิดจากสาเหตุใดบ้าง เพื่อให้แก้ไขได้ครอบคลุมทุกจุด

จากปัจจัยหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง หรือการให้ความสำคัญกับการวัดค่าเสียงเลือกใช้เครื่อมมือที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การแก้ไขเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณไปกับการแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาด ไม่แม่นยำ เพราะความไม่เชี่ยวชาญ นอกจากจะเสียเงินไม่จบสิ้น ก็ต้องมาปวดหัวกับการแก้ไขปัญหาที่ไม่จบ เสียเวลาในการทำงาน และปัญหารบกวนเพื่อนบ้านผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง จนถึงขั้นการถูกฟ้องร้องขึ้นได้ ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็น เสียงรบกวน ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเก็บเสียงเครื่องจักร ห้องทดสอบเสียงเครื่องจักร สตูดิโอ ห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง และอื่นๆ จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการวางแผน ออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ผล มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาเสียงรบกวนได้จริงนั้นเอง

Ref. www.acousticexpert.co , www.nextplus.co.th , www.audioegghead.com , www.grooveboxstudios.com